Saaremaa põllumehed saavad 30 000 eurot hüvitist

Saaremaa põllumehed said eile 2017. aasta sügisel liigniiskuse tõttu kannatada saanud taliviljakülvide ning koristamata jäänud kartulisaagi ja köögivilja eest üle 30 000 euro erakorralist toetust.

Erakorralist toetust sai 14 Saaremaa viljakasvatajat 794,69 ha põllupinna eest kokku 27 242 eurot. Suuremad toetuse saajad olid OÜ Seeder Agri (5522 eurot), Valjala POÜ (4412), TÜ Mereranna PÜ (3676) ja PÜ Ranna Agro (3425). Toetust maksti neile tootjaile, kes ei saanud eelmisel aastal augustist oktoobrini tugevate sademete tõttu talivilja külvata või kelle külvatu hävis.

Saaremaa põllumeestele väljamakstud toetussumma oli maakondade lõikes suurem vaid Hiiumaa põlduritele makstud toetusest. Kõige enam sai niiskuse tõttu kannatada Viljandimaa, kus maksti toetust 57 põllumehele 230 937 eurot  6736 hektari eest.

Taliviljatoetuse ühikumäär on 34,28 eurot/ha, kokku määrati Eestis toetuseks 1 338 498 eurot.

Koristamata jäänud kartuli ja avamaaköögivilja eest sai Saaremaal erakorralist toetust Guido Lindmäe. 6,96 ha koristamata jäänud kartulisaagi eest sai Lindmäe toetust 4663 eurot.

Kartulisaagi koristamata jäämise korral on toetus 669,98 eurot hektari kohta ning koristamata jäänud avamaaköögivilja kasvupinna eest 2567,12 eurot/ha.

Käesoleval aastal on põllumeestele raskusi põhjustanud põud ning PRIA pingutab, et jõuda kõik tänavu taotletud pindala- ja keskkonnatoetused välja maksta tavapärasest varem. Novembris plaanib PRIA välja maksta üleminekutoetused, alates 1. detsembrist otsetoetused ning jaanuaris-veebruaris maaelu arengukava pindala- ja loomatoetused.

 

Print Friendly, PDF & Email