Ministeeriumi juhtkond külastas Kuressaare koole

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultandi Margit Kapaku sõnul on Saaremaal päevakajalised teemad eeskätt Kallemäe kooli üleandmine kohalikule omavalitsusele ehk Saaremaa vallavalitsusele ning riigigümnaasiumi loomine.

Nii külastasid ministeeriumi esindajad – kantsler Tea Varrak, asekantslerid ja osakondade juhatajad – eile Kallemäe kooli Kuressaare filiaali ja kohtusid Saaremaa vallavalitsusega, arutades koostöövõimalusi.

“Ametlikke otsuseid kohtumisel ei tehtud,” märkis Kapak.

Ühe teemana räägiti Kallemäe kooli võimalikust üleandmisest vallale ning sellega seotud hirmude maandamisest.

“Lepiti kokku, et ülevõtmine ei tohi seada ohtu piirkonna tänaste ega tulevaste õpilaste haridusvõimalusi, mistõttu on otsuste ajakava paindlik ja rakendub ainult sellisel juhul, kui kõigil osapooltel on turvaline ning kindel edasi liikuda,” ütles Margit Kapak. “Seetõttu kaasatakse valla esindaja ka sotsiaalministeeriumi ning HTM-i ülesesse töögruppi, kes juhib hariduslike erivajadustega lastele mõeldud koolide üleandmist omavalitsustele.”

Riigigümnaasiumi rajamise kohta jagas seniseid kogemusi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal.

Samuti tegid ministeeriumi esindajad eile visiidi Kuressaare ametikooli ja täiskasvanute gümnaasiumisse. Ametikoolis arutati muu hulgas võimalusi uute õppekavade kiiremaks avamiseks vastavalt ettevõtjate vajadustele. Täiskasvanute gümnaasiumis pöörati aga tähelepanu kohalike haridusasutuste omavahelise koostöö suurendamisele.

Print Friendly, PDF & Email