Kuivastus hakati hotellivaret lammutama

KAOB PEATSELT: Aastakümneid Muhumaa tähtsaimas mereväravas silma riivanud majarisu kaob sealt peatselt. Fotol sadamakapten Valdur Häng.
MAANUS MASING

Kui esialgse plaani kohaselt tahtis kevadel Kuivastu endise hotellihoone uueks omanikuks saanud Saarte Liinid selle maha lammutada juba suveks, siis nüüd loodetakse sel nädalal alustatud töödega valmis saada oktoobri keskpaigaks.

Kuivastu sadamas paikneva kunagi laevameeste ühiselamuks ehitatud 40-toalise ja 1255-ruutmeetrise üldpinnaga hotellihoone lammutamise esialgne ajagraafik nihkus edasi, kuna esimene lammutustööde hange ei andnud Saarte Liinidele sobivat tulemust. Korraldatud teise hankega saadi vastuvõetav tulemus ja töövõtja on lammutustöödega tegelev firma AS Lustrum. Tööd peavad lepingu kohaselt algama hiljemalt 15. septembril ja kestavad eeldatavalt kuu.

“Seal ei ole enam midagi, ta on läbi sadanud, katusekonstruktsioonid on deformeerunud ja maja on varisemisohtlik ning tundub, et seda pole kellelegi vaja ka,” rääkis Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi, lisades, et on aeg see lammutada ning vahetult Kuivastu sadama kõrval asuv maa-ala esimeses etapis heakorrastada.

Tamkivi sõnul on kõnealune kinnistu ligikaudu 1,1 ha suur ja väga sobilik Kuivastu sadama arenguteks. “Teeme lammutatud maja asemele esialgu muruplatsi ja vastavalt Saarte Liinide arengukavale on plaanis ehitada sinna kunagi väikelaevade hoiustamise hall, kus saab oma paate ja jahte üle talve hoida. Kui jahisadamast tõmmata ligipääs, saaks rajatavale angaarile hästi ligi,” märkis ta.

Kui endisel omanikul oli plaan teha sadamasse sõites paremat kätt jäävasse majja hotell koos söögikohaga, siis jäi see kavatsus paraku realiseerimata. Saarte Liinide plaanidest rääkides ütles Jaanus Tamkivi, et küsimus on selles, kas kavandatavale angaarile on nõudlust ja kuidas see majanduslikult ära tasub. “Aga kui elu on arengukava realiseerimiseni jõudnud, siis võib-olla hakkame seal ka mõnda remonditeenust pakkuma,” lausus juhatuse liige.

Saarte Liinid sai aastaid tühjana seisnud ja lagunemisohtlikuks muutunud Kuivastu hotellihoone omanikuks selle aasta algul. Veidi varem oli Muhu vallavalitsus läkitanud Kuivastu hotelli endisele omanikule Margit Liblikule märgukirja, et hoone on äärmiselt lagunemisohtlik ja riivab silma.

Märgukirja eesmärk oli omanikule meelde tuletada tema kohustusi lähtuvalt ehitusseadustikust ning Muhu valla heakorra- ja kaevetööde eeskirjast. Samuti tuletati talle meelde võimalikke sanktsioone ehitistele esitatavate nõuete rikkumise eest.

Müügikuulutuse andmeil oli kahekorruseline hoone viimati müügis 65 000 euroga.

Print Friendly, PDF & Email