LUGEJA KÜSIB: Minu tööruumis on segav müra…

Minu tööruumis on segav müra. Meil oleks vaja mõõta mürataset, selgitamaks, kas see on tervisele ohutu. Töö­andja on sellest teadlik, kuid pole probleemi lahendanud.

Vastab Rein Reisberg, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: “Tööandja peab korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid (sealhulgas müra), mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi tulemusi peab tööandja tutvustama töötajatele, et iga töötaja teaks, millised on tema töökohal esinevad ohutegurid ja kas need võivad põhjustada tervisekahjustusi.

Müra puhul on oluline eristada, kas tegemist on töötegemist segava müraga või on müratase nii kõrge, et see võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

Esmase mõõtmise saab teha tööandja ise indikaatorseadmega mõõtes. Üheks aluseks müra mõõtmise vajaduse hindamisel võib olla see, kui töötajad ei saa töökeskkonnas, asudes teineteisest 1 m kaugusel, tavalise hääletugevusega omavahel rääkida ning tuleb rääkida valjemini, kuna müra segab. Ligikaudset müra taset on võimalik mõõta ka nutitelefoniga, kui selles on spetsiaalne äpp.

Kui müratase indikaatorseadmega mõõtmisel ületab 80 dB (A), peab tööandja korraldama müra mõõtmise, mille teeb pädev mõõtja, kasutades taadeldud või jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendit ja järgides asjakohast mõõtemetoodikat. Tööandja peab korraldama sellised mõõtmised ka siis, kui tööinspektor seda nõuab.

Print Friendly, PDF & Email