Sadamast kaevatud pinnas osutus puhtaks (2)

Kolmanda analüüsimise tulemusel osutus Varese sadama süvendamisel väljakaevatud pinnas naftasaadustest puhtaks.

Veespetsialist Meelis Alberti (fotol) hinnangul andsid Pahapilli külla ladustatud pinnase reostusnäitajate senised varasemad mõõtmised anomaalseid tulemusi, kuna erinesid üksteisest üle kümne korra.

Keskkonnaameti maapõuespetsialisti juuni alguses võetud pinnaseproovis oli naftasaadusi 610 mg/kg, mis ületab elamumaal lubatud piirväärtused (500 mg/kg). Kontrollproov võeti väidetavalt paljudest üksikproovidest segatud koondproovist, üksikproovid hõlmasid kogu ladustatud pinnase hunnikut.

Kuna saadud tulemus üllatas väga kõrge naftasaaduste sisaldusega, otsustas keskkonnalubade omanik tellida kordusanalüüsid. Kordusanalüüside proovid võttis juuni lõpul Adepte Ekspert OÜ keskkonnaspetsialist Andrus Veskioja. Kordusanalüüs Pahapilli-Masti ja Mere kinnistule viidud pinnasest näitas naftasaadusi 55 mg/kg. Tulemus näitas, et pinnas endast reostusohtu ei kujuta.

Meelis Alberti korraldatud kolmanda mõõtmise tulemused olid 35–40 mg/kg kohta. Alberti sõnul võib Pahapilli-Masti ja Mere kinnistule ladustatud pinnasest võetud kontrollanalüüside alusel pinnase naftasaaduste osas puhtaks lugeda ja ümbritsevale keskkonnale, sh põhja- ja pinnaveele see ohtu ei kujuta.

Print Friendly, PDF & Email