Mammograafiauuringus osaleb enamik kutsutuist

Tunamullu kuulus rinnavähi sõeluuringu sihtrühma 1417 naist, kellest uuringus osales 912, mullu käis uuringul aga 1133 naist 1751-st.

Tervise Arengu Instituudi andmeil kuulus mullu Saare maakonnas rinnavähi sõeluuringu sihtrühma 1751 naist – kellest ravikindlustamata oli 83. Sõeluuringule kutsuti 1697 naist, kellest 82-l polnud ravikindlustust.

Tänavu kuulub rinnavähi sõeluuringu sihtrühma 2127 naist, kellest ravikindlustuseta on 97. Uuringule on kutsutud 2034 naist, neist 78 ravikindlustuseta.

Käesoleval aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968, kellel on kehtiv Eesti haigekassa kindlustus ja kellele viimase kahe aasta jooksul ei ole mammograafilist uuringut tehtud. Haigekassa saadab kutsed uuringule rahvastikuregistris oleva aadressi järgi, ent andmebaasi ebatäpsuse tõttu ei pruugi kõik naised kutseid siiski saada. See ei ole aga takistus uuringule minekuks.

Print Friendly, PDF & Email