Kalurite päeva kulud ei kuulu avalikustamisele (18)

Saaremaa vallavalitsus palus Saarte traallaevade omanike ühingult täpsemat infot Mõntus toimunud kalurite päeva kogueelarve ja valla toetuse kasutamise kohta. Ühingu kalurite päeva kulusid puudutav vastus kannab märget AK – ametkondlikuks kasutamiseks.

Kristiina Maripuu

“Vastuskiri on dokumendiregistris AK-märkega, sest aruandes on välja toodud ürituse kogueelarve – vallapoolne toetus on sellest vaid üks osa,” ütles valla meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu (fotol). “Oleme ka varem selgitanud, et ühinenud omavalitsuste kordade puhul, millest uue korra jõustumiseni lähtume, on praktika olnud erinev ja seda ka aruande esitamise kohustuse osas. Küll aga kohustub toetuse saaja võimaldama kontrollida toetuse kasutamise sihtotstarbelisust, ellu viidud tegevuste otstarbekust ja eesmärgipärasust ning MTÜ-le Saarte Traallaevade Omanike Ühing eraldatud 9500 euro kasutamise puhul vallavalitsus seda ka tegi.”

Maripuu sõnul nähtub ühingu saadetud eelarvest, et valla toetust on kasutatud esinemistasudeks ning telkide, inventari, võimenduse ja valgustusega seotud kulude katmiseks. Eelarvele on lisatud ka lühikokkuvõte kalurite päeva sisust ja korraldusest. Aruanne on vallavalitsuse hinnangul piisav ja valla eraldatud toetuse kasutamine eelarveridade kaupa põhjendatud.

Vallavalitsus otsustas täpsema kulueelarve kohta uurida tulenevalt vallavolikogu Saarlase fraktsiooni esimehe Mart Maastiku pöördumisest vallavanem Madis Kallasele. Maastik tundis muu hulgas huvi, milleks 9500 eurot eraldati.

Print Friendly, PDF & Email