SAAREMAA KANDID: Mida lapsevanematele kooli alguse puhul südamele panna?

Piret Tenno
Kuressaare gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Olles ise kolme lapse ema, oskan ilmselt päris hästi mõista neid tundeid, mis lapsevanemaid enne lapse kooliteele saatmist valdavad. Minu pesamuna läks küll juba neljandasse klassi, aga ärevus emana püsib jätkuvalt hinges. Kuidas uus õppeaasta kulgeb, mis muutused on tulemas, kas laps nendega toime tuleb jne, jne.

Oma kogemustest nii ema kui ka sotsiaalpedagoogina võin öelda, et igasuguste olukordade puhul on võtmesõnaks suhtlemine. Suhelge võimalikult palju oma lapsega ja ka nendega, kellel on oluline roll teie lapse elus. Avatud suhe lapse, tema õpetaja ja ka kooli tugispetsialistidega aitab kindlasti kaasa lapse turvatunde tagamisele ning vältida arusaamatusi ja ebakindlust. Kui õpetaja teab, et lapse peres on rasked ajad või et laps võib vajada enam abi kohanemisel, suhtlemisel vms, siis teab ka õpetaja sellega arvestada ja last omalt poolt toetada. Koos on alati kergem!

Jälgige oma lapse käitumist ja meeleolu, kui ta koolist tuleb. Tundke huvi tema enesetunde vastu ja pange tähele signaale, mis võiksid anda märku võimalikest pingetest ja probleemidest. Kui tunnete, et ise last aidata ei oska või ei suuda, otsige abi pigem varem kui hiljem!

Olulisim on meeles pidada, et teie laps on teie kõige kallim silmatera, kelle elu ja toimetulek sõltuvad paljuski sellest, kui palju me talle oma armastust, hoolt, aega ja tähelepanu pöörame ning vajadusel kindlasti ka asjatundlikku abi otsiksime. Meie omalt poolt teeme parima, et nii laps kui ka vanem oleks rõõmsad ja rahul.


Katrin Perova
Saaremaa Rajaleidja sotsiaalpedagoog

Kooli kõrval on lapsevanemal tähtis roll ja vastutus lapse haridusteel suunamisel ja toetamisel, partneritena ühes suunas liikudes tunneb laps tuge ning on valmis õnnestumisteks.

Pere toetus ja mõistmine on lapsele tähtsaimad. Toetus ja turvatunne aitavad lapsel rõõmu tunda õppimisest, saavutustest, suhtlemisest sõpradega ja julgust olla uudishimulik. Vanemate tuge tundes on laps optimistlikum ja ka ebaedu ei takista uuesti proovimist.

Lapse kuulamine, jagamatu tähelepanu, tunnustamine ja abistamine kodus aitab lapsel kooliskäimise ja õppimisega toime tulla. Pere kindel päevakava, piisav uni, tervislik toitumine, lapse jõuvarude hindamine aitavad lapsel koolipäeva ja koolirutiiniga toime tulla. Lapse koolis toimetulekul on väga oluline suhtlemisoskus. Oskus suhelda õpetajatega, koolikaaslastega vajab õppimist ja õpetamist, vanem saab siin kindlasti eeskujuga abiks olla. Perevestluste kaudu saab laps julgust ka koolikeskkonnas suhtlemiseks.

Huvihariduses osalemine võimaldab lapsel luua uusi sotsiaalseid suhteid, see toetab tema loovust, arendab erinevaid oskusi.

Lapse sujuvat arengut toetab konstruktiivne koostöö. Usalduslik suhe lapse ja vanema vahel loob lapsele parima õpikeskkonna. Varajane kontakti loomine aitab ennetada koolimuresid, õpetajal last paremini tundma õppida, õpetamisel arvestada lapse individuaalseid arenguvajadusi.

Kooli ja pere kõrval on ka Saaremaa Rajaleidja keskuse spetsialistid valmis pakkuma abi ja tuge – koos on kergem.

Print Friendly, PDF & Email