MUHU UUDISSED: Varsi sügis käe

Lastel oo kuolivoasta pihta akan ja sie põle mitte esimene märk, et akkab tassakeste sügise puo­le kiskuma. Õhta ilja ja omingu vara oo kole kena voadata, kuidas udu maha tuleb või üles kerkib. Omingu oo moa märg. Nõnna et pättidega änam easte õue pial rinki ep roina. Liival suab rahupärast autu ää parkida. Ep pia otsima, et kus sa soad. Ja puodis tulavad ikka änamaste juba omad inimesed vastu. Muhurito kolis omad vägevad autud ja kange kohviku kokku.

Septembrikuust akkab Tuule resturanis jälle tüöle Samsara kohvik, siesamma, mis sial mineva talvegid olli. Üks ääütlemata munuke kohvik. Ja Koosta resto oo nüid koa talvise kelluaa piale läin. Uksed tihasse lahti iga omingu kellu kümnest ja kindi pannasse esmasbe, teisibe, kessiku ja neljabe kellu kuiest, laupa kellu kahessast ja pühabe jälle kellu kuiest.

Lapsed läksid juba kuoli ja antasse vanametele inimestele koa võemalusi õppida jälle. Ikka seda ettevõtluse asja. Miskit muodi piab ju inimene omal inge sihes oidma, kui ta sii soare pial juba oo otsustan paiguldaseks akata. Ja ikka kõege kindlam oo ise omale tüöd anda. Siis ep sua kedagid teist kiruda koa mitte, et palk oo pissike ja tüöd kole palju. Siis oo just oma süi.

Neh, et siis ettevõtjate järgmine nõustamine ja kuolitamine oo Hellamoa külakeskuses tuleva kessiku, 12. septembril, kellu ühestteistmest kuni kolmeni. Oma tarkust tuleb jägama jälle Tiia Naagel, kis sii ennegid köin oo, ja taaga oo seltsis Saarte koostöökogu nõustaja Sulvi Munk. Tiia annab nõu ettevõtlusega alustamise kohja pialt ja õpetab, kuidas ise oma äriplaani kirjuta ja et mõuksi koolitusi oo lisemal aal tulemas. Ja Sulvi jälle riagib LEADERi rojektidest. Et mõuksi toetusi sialt omale küsida suab. Nõnna et tükk tarkust, mis Muhu suare piale jälle juure tuleb.

Aga minevalaupase esimese koolipääva kohta ma ütle viel niipalju, et esimesse lassi läks kahessa last: seitse poissi ja üks tüdrik. Lastele omale mieldis kangest sie Koguvas pietud muistse aa kuolitund. Ja mudud oo kangest kena tiada, et nüidsel aal änam lapsi erneste piale põliti ep panda ja lineikaga vastu näppusid ep virutata ammukskid. Et oo ikka tüki kenam kuolis köia, kut sada voastad tagasi olli. Aga päris kuol pidada koa ühna kena koht olema. Ja neh, esimese omingu oo ikka igal lapsel kena tunne kuoli minna – jälle ju lassijägu kõrgemas, kut kevade.

Et siis ikka pitka mielt ja kannatust jäguks ennassid koolita.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email