MTÜ-d saavad taotleda tulevaks aastaks tegevustoetust

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).

Tegevustoetust 2019. aastaks saab taotleda 1. oktoobrini. Taotlus tuleb saata valla üldmeilile: vald@saaremaavald.ee.

Tegevustoetuse taotlusvorm on leitav valla veebilehelt http://www.saaremaavald.ee/kulaelu11.

Maire Käärid
Arendus- ja kommunikatsiooniosakonna arenduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email