KOP-i sügisvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on toetada tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teket ja püsimist. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) meetme kaudu. Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot, minimaalne omafinantseeringu määr on 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlused koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil kop@saaremaavald.ee hiljemalt 1. oktoobril kella 16.30-ks.

Täpsem info (ka taotlusvormid) on valla kodulehel www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.

Infopäev toimub vallavalitsuse saalis (Lossi tn 1) 12. septembril kell 12. KOP-i tutvustab KÜSK-i koordinaator Tarmo Treimann. Osalemisest palun teatada aadressil kop@saaremaavald.ee.

Lisainfo: tel 45 255 031, veiko.viil@saaremaavald.ee või tel 45 20 573, helje@sasak.ee (Helje Pent, SA Saare Arenduskeskus).

Veiko Viil
Saaremaa vallavalitsuse arenduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email