Tööstusrevolutsioon 4.0 ja digitaliseerimise väljakutse (1)

Rainer Paenurk

Tänaseid arenguid majanduses iseloomustab neljas tööstusrevolutsioon (Industry 4.0). See on uus väljakutse, mille eesmärk on riigi ja ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine.

Vajaduse selleks on tekitanud järjest konkurentsitihedamaks muutunud tootmine.

Seni, kuni meie tootmine ei ole täies ulatuses robotiseeritud ja kõik protsessid automaatsed, vajame jätkuvalt ka töötajaid. Ees on väljakutse, kuidas leida tegevusstrateegiaid, et inimestes peituvat potentsiaali kõige tõhusamalt ära kasutada.

Andmaks ülevaadet digitaliseerimise ja personalijuhtimise protsessidest ja väljakutsetest, kutsub Saare arenduskeskus koostöös Hiiumaa ja Läänemaa arenduskeskustega regiooni tootmisettevõtjaid digitaliseerimise ja personalijuhtimise infoseminarile, mis toimub 18. septembril kell 11–16 spaahotellis Meri.

Innovaatiliste masinaehituslike tootmissüsteemide tehnoloogiate arenduskeskuse IMECC juhatuse liige, TTÜ professor Jüri Riives ja IMECC OÜ tegevjuht Tõnu Lelumees tutvustavad plaani, kuidas aidata kaasa regiooni tööstusettevõtete digitaliseerimise arengule ja konkurentsivõime kasvule.

PersonaliDisain OÜ tegevjuht ja konsultant Hanna Jõgi räägib lähemalt personalijuhtimise süsteemi vähem ja rohkem tuntud külgedest, mis tänapäevases ettevõtluskeskkonnas konkurentsivõime säilitamise seisukohalt järjest aktuaalsemaks muutuvad.

Infoseminaril osalejatele pakutakse septembri ja oktoobri jooksul tasuta võimalust personaalse digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditi läbimiseks, mis annavad hea ülevaate ettevõtte väljakutsetest tööstuse digitaliseerimise erinevates osades, digitaliseerimise üldisest tasemest, personalijuhtimise hetkeolukorrast ning soovitusi edaspidiseks tegevuseks.

Infoseminaril osalemiseks ja auditeerimisprotsesside läbimiseks on vajalik eelregistreerumine. Kirja saab end panna ja lisainfot leiab Saare arenduskeskuse veebist www.sasak.ee.

Rainer Paenurk,
Saare arenduskeskuse juhataja

Print Friendly, PDF & Email