Vald uurib, kuidas kulus kalurite päeva raha (14)

Saaremaa vallavalitsus palub Saarte traallaevade omanike ühingult täpsemat infot Mõntus toimunud kalurite päeva kogueelarve ja valla toetuse kasutamise kohta.

Vallavalitsus otsustas täpsema kulueelarve kohta uurida tulenevalt vallavolikogu Saarlase fraktsiooni esimehe Mart Maastiku pöördumisest vallavanem Madis Kallasele. Maastik tundis muu hulgas huvi, milleks 9500 eurot eraldati.

Madis Kallase sõnul on Saaremaa kohalikud omavalitsused kalurite päeva korraldamist ka varasematel aastatel sarnases suurusjärgus toetanud. Kuna Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise kord ei ole veel jõustunud, siis tuleb üleminekuaastal lähtuda piirkonniti kehtivast korrast. Nii on sel aastal teisigi taotlusi rahuldatud tagantjärele.

“Tunnistame, et ka meile meeldiks teha otsused ürituste toetamise kohta enne nende toimumist,” tõdeb Madis Kallas vallavolinikule saadetud vastuses.

Siiski on Saaremaal väga palju üritusi, mida omavalitsused on ka varasemalt toetanud, kasutades selleks erinevaid eelarveridu. Oluline on, et varem toimunud sündmused ei jääks ära põhjusel, et uus vald ei suuda toetuse eraldamist korraldada.”

Saarte traallaevade omanike ühing peab eelarve lahti kirjutama 30 päeva jooksul.

Print Friendly, PDF & Email