Saaremaa hobusekasvatajad näitasid Toris häid tulemusi

Eesti hobuse aretajad Tori hobusekasvanduse väravas. Vasakult Helin Kurisoo, Aili Kirst, Meeri Lonn, Taimi Usin, Katri Kuris, Key Kunman, Jaan-Aleksander Rooda, Liina Lasn, Loore Aavik, Arvo Sarrap.
ERAKOGU

Tänavused üleriigilised Eesti tõugu noorhobuste jõudluskatsed viidi läbi ajaloolises Tori hobusekasvanduses, kus Saaremaa noored hobusekasvatajad näitasid häid tulemusi.

Tänu koostööle Eesti põllumajanduse muuseumiga loodetakse 162-aastane hobuste aretuse keskus tõusuteele viia. Et nii mõndagi on juba ära tehtud ja teoksil, kutsuti just sinna rahvast vaatama ka parimat tõuhobuste juurdekasvu.

Jõudluskatsed on aretajatele väga tähtis aastakokkuvõte tehtud tööst. Eelnevalt vaatab Eesti hobusekasvatajate seltsi aretustöö juhataja Andres Kallaste koos hindamiskomisjoni liikmega kohapeal üle kaheaastased täkud ja kolmeaastased märad, keda omanik soovib jõudluskatsetele tuua. Nendest valitakse välja finalistid.

Üritus oli hoolikalt ette valmistatud, plats kaunistatud, pealtvaatajatele istepingid mugavatele kohtadele paigutatud. Kohal oli peamiselt noorem rahvas ja teenekad hobusearetajad üle Eesti, külalisi Soomest ja Saksamaalt.

Tegevust juhtis Eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige Rael Säkk. Pärast tervituskõnesid tõid esitajad käekõrval platsile üheksa täkku ja seejärel kuus mära. Saaremaalt oli noor aretaja Meeri Lonn kohal kahe täkuga, Jaan-Aleksander Rooda kolme märaga ja Loore Aavik ühe märaga. Andres Kallaste toonitas noorhobuste ühtset kõrget taset. Möödunud aastal olid märad väga head, tänavu ka täkud. See näitab aretajate hoolikust paaride valikul ja hobuste head ettevalmistamist komisjoni ette tulekuks. Head eeskuju täkuliinide täiendamisel näitasid Saaremaa noored hobusekasvatajad Helin Kurisoo ja Meeri Lonn, kes märkasid Lari liinis täkkude vähesust ja paaritasid kumbki ühe mära Laasikuga ning said kaks täkkvarssa. Nüüdseks on Meeri mõlema noore täku omanik ja esitles neid edukalt Toris.

Märade osas võib missioonitunnet täheldada Jaan-Aleksander Roodal, kes ostis Pihtla hobusekasvandusest aretuses vajalikke Eesti tõugu märasid, sealhulgas kaks noort, keda kutsuti ka finaali. Loore Aavik on toonud lõppülevaatusele häid täkke, seekord oli ta kohal ilusa märaga. Kõik saarlaste hobused olid esimese auhinna väärilised.

Jõudluskatsete osad on hobuste käekõrval esitlemine sammus ja traavis ning komisjoni ees seistes. Nii hinnatakse tõutüüpi, keha, jalgu, sammu ja traavi. See on ka üldmulje osa. Vabaliikumisel nähakse galoppi ja hüppeid üle takistuste, mida järk-järgult tõstetakse. Kokkuvõttes antakse hinded kümnepalli süsteemis.

Parimaks kaheaastaseks täkuks osutus Ramsrein (isa Ralf), aretaja Liisbet Põldma Jõgevamaalt. Kolmeaastastest oli parim Taurus (isa Tommi), aretaja Arvo Sarrapik, omanik Urve Külv Harjumaalt. Parim nelja-aastane oli täkk Ten (isa Voore Tintin), aretaja ja omanik Key Kunman.

Viimastel aastatel on traditsiooniks saanud tuua esile Eesti tõu aasta täkk, kelleks tunnistati Aksel 722E, omanik EHS. See täkk on hea tõutüübiga, rahuliku meelega, hästi käsitletav, üks enim paaritusteks kasutatuid. Tal on palju häid järglasi.

Parimaks märaks hinnati Ravioola (isa Raksel, aretaja ja omanik Taimi Usin Torist).

Rahva ette toodi kaks Tori hobusekasvanduse mära varssadega ja kaks Eesti põllumajanduse muuseumi mära aastaseks saavate täkksälgudega. See näitab Tori uut algust hobusekasvatuses.

EHS tänas tosinat Eesti hobuse aretajat, sealhulgas on saarlased Jaan-Aleksander Rooda, Pihtla hobusekasvandus, Aili Kirst, Helin Kurisoo, Meeri Lonn, Loore Aavik ja Helle Toll. Eesti100-teemalised meened ja lilled andis kätte Krista Sepp.

Lahkumisel oli hea tunne, et kapitaalsetes Tori tallides hakkavad tegutsema energilised ja missioonitundega töötajad ning tallid täituvad uuesti hobuste ja ehk ka teiste Eestile tähtsate loomadega.

Aili Kirst

Print Friendly, PDF & Email