Laste liikluskasvatus on meie kõigi teha (1)

Ahto Aulik

“Uus kooliaasta toob teedele-tänavatele rohkesti lapsi,” kirjutab Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik Ahto Aulik. “Meie, täiskasvanute kohustus on olla neile liiklemisel eeskujuks.”

Täna, laupäeval alustab esimest korda kooliteed sadu lapsi. Nende jaoks on lisaks õpikeskkonnale uus ka liikluskeskkond, millega samuti harjuda tuleb. Needki lapsed, kes on suve läbi koolitööst puhanud, peavad taas liiklusega harjuma. Seetõttu tuleb kõigil liiklejail olla tavalisest tähelepanelikum, eriti koolide-lasteaedade ümbruses.

Et koolitee oleks ohutu, on väga tähtis roll lapsevanemal. Lapse liikluskasvatuses on neli olulist elementi: teadmised, eeskuju, kogemused ja vahendid.

Kodust saab laps esmased teadmised liiklusest. Seaduski ütleb, et lapsevanem peab tegema oma lapsele liiklusalast kasvatustööd. Vanem on ka eeskuju – nii, nagu lapsevanem käitub liikluses, käitub seal ka tema laps. Nii sünnivad lapse liikluskogemused, millest ta õpib kõige enam.

Vahendid liiklemiseks – alates helkurist ning lõpetades jalgratta ja jalgrattavarustusega (kuhu kuulub kiiver ning näiteks ka helkurvest või helkurtraksid) – peab lapsele samuti tagama eelkõige lapsevanem.

Peatu, vaata, veendu!

Lapse liikluskasvatuses tuleb alustada sellest, et talle jääks meelde reegel: “Peatu, vaata, veendu!” Kuigi tegemist on lihtsa reegliga, peame seda üha uuesti nii lapsevanematele kui ka lastele üle kordama.

Samuti on väga tähtis, et laps mõistaks: liigeldes – olgu siis autoroolis, jalgrattasadulas või jalakäijana – ei tohi tegeleda kõrvaliste asjadega. Nende kõrvaliste asjade hulka kuulub ka nutitelefoni ekraanil toimuva jälgimine.

Üksnes sellest, et lapsevanem räägib, kuidas liikluses ohutult käituda, ei piisa. Õppimiseks on parem vahetu kogemus. Seega – et muuta kooli- ja kodutee lapse jaoks võimalikult ohutuks, on väga oluline, et laps käiks selle tee koos oma vanemaga korduvalt läbi ning vanem selgitaks ohtusid, mis sel teel võivad ette tulla.

Et laps saaks kõige õigema ja ohutuma teadmise liikluskäitumisest, peab vanem ise järgima liiklusreegleid – näiteks ületama teed selleks ettenähtud ülekäiguradadel. Vanemal tuleb arvestada ka sellega, et oma kasvu tõttu ei näe laps nii kõrgele kui täiskasvanu ja tema vaateväli jääb ristmikel piiratuks.

Politsei jaoks on murekoht need lapsevanemad, kes leiavad, et peavad lapse autoga lausa koolimaja treppi sõidutama. Või siis nii lähedale, kui vähegi saab. Peatades selleks sõiduki kasvõi ülekäigurajal, ristmikul või mõnes muus keelatud kohas. See paneb aga ohtu teiste liiklejate elu ja tervise.

Kindlasti aitab liiklust sujuvamaks ja ohutumaks muuta see, kui varuda lapse kooliviimiseks aega ning oma sõidumarsruuti paremini planeerida, et vältida tipptundidel liikluses ummikuid või seisakuid.

Just praegu on õige aeg kontrollida, kas lapsel on alles helkur ning kui seda enam pole, siis kindlasti uus soetada – et vajadus helkuri järele ei tuleks ootamatult.

Rääkides jalgrattaga sõitmisest, on jällegi eelkõige lapsevanema kohustus tagada, et lapse jalgratas oleks korras, rattal helkurid-tuled küljes ning pidurid töötaksid.

Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, milline riietus lapsel liikluses seljas on. Nii ratturi kui ka jalakäija puhul on märgilise tähtsusega, et tema riietus oleks silmatorkav. Last aitab liikluses paremini märgata see, kui ta kannab helkurvesti või -trakse. Sama eesmärki aitab täita helkurmaterjalist koolikotikate. Lisaks kaitseb see koolikotti ja selle sisu märjaks saamise eest.

Varuge aega ja kannatust

Sel laupäeval ja järgmise nädala alguses on politsei tähelepanu suunatud eelkõige lasteasutuste ja ülekäiguradade juures toimuvale, et tagada turvaline koolitee kõigile suurematele ja väiksematele liiklejatele.

Täna ja esmaspäeval võib lasteasutuste ümbruses näha suuremal hulgal politseinikke, keda aitavad ülekäiguradadel liiklejate ohutust tagada kokku 23 vabatahtlikku abipolitseinike seast, Saaremaa vallavalitsusest, Kuressaare Seeniormeeste Klubist ja Saaremaa noortekeskustest.

Kõigil liiklejatel tuleks varuda tavapärasest rohkem aega ja kannatust, olla eriti tähelepanelik ning üksteist arvestav. Autojuhid peaksid ülekäiguradadele lähenedes aegsasti aeglustama ja olema valmis jalakäijaile teed andma. Tuletame sõidukijuhtidele meelde: ärge sõitke oma harjumuste järgi, vaid jälgige liikluskorraldust. On see ju suve jooksul mitmes kohas muutunud.

Lastele õige liikluskasvatuse andmine on meie kõigi, täiskasvanute kohustus. Meil tuleb meeles pidada, et meie kõigi kohustus on lastele liikemisel eeskujuks olla. Õpivad nad ju eelkõige nähtust ja kogetust, täiskasvanuid jäljendades.

Print Friendly, PDF & Email