Uue õppeaasta eel puhkes Salme koolis sisetüli (97)

VASTU: Lapsevanemad Berit Kaal ja Oliver Parrest ei ole konkursikomisjoni otsusega rahul.
MAANUS MASING

Konkursikomisjon otsustas Marika Pütsepa kasuks vaatamata sellele, et osa pedagooge ja lapsevanemaid olid endise direktori matemaatikaõpetajaks palkamise vastu.

Eile toimus konkursikomisjoni koosolek, kus otsustati, et kahe aasta eest koolijuhi kohalt lahkuma sunnitud Pütsepast saab uuest õppeaastast siiski kooli matemaatikaõpetaja.

“Ühe inimese isiklik vimm Marika Pütsepa vastu ei saa mõjutada õpetaja valimist komisjonis,” leidis hoolekogu esindajana konkursikomisjoni kuulunud Aire Treirat. “Meie valisime üheksandale klassile õpetajat, et lapsed saaksid edukalt kooli lõpetada ja minna edasi õppima. Mõtlesime õpilaste peale.”

Õpilased soovisid Pütseppa

Kooli hoolekogu esimees Oliver Parrest tunnistas, et on hoolekogu juhina keerulises olukorras. “Olen ise tugevalt Marika vastu ning mind on Marika pooldajate poolt verbaalselt rünnatud, mistap on väga raske neutraalseks jääda. Proovime siiski,” kirjutas Parrest hoolekogule saadetud kirjas.

Parresti sõnul äratas kahe aasta eest päevapealt koolijuhi kohalt lahkuma sunnitud Marika Pütsepa kandideerimisavaldus neis, kes selle esitamisest teadsid, kaks impulssi. “Üheksanda klassi aktivistid soovisid, et nende lapsi õpetaks nimelt Marika Pütsep, kuna ta on lastele tuttav ja tugev matemaatikaõpetaja,” selgitas Parrest oma kirjas kooli hoolekogu liikmetele. “Need, kes peavad ebamõistlikuks suhtlemisprobleemidega inimese toomist kollektiivi, soovisid, et Marika Pütsep ei tuleks kollektiivi.”

Parresti andmeil on 2. klassi klassijuhataja Merle Lepik pannud lahkumisavalduse lauale, kuna ei nõustu Pütsepaga samas kollektiivis töötama.

Parresti sõnul pakuti välja kaks lahendusvarianti: teine matemaatikaõpetaja (kes Parresti sõnul tõepoolest leidus – toim) ja Pütsepa viibimine koolis nii, “et ta annab ainult viis matemaatikatundi nädalas, lahkub kohe pärast seda ega tegele koolis mitte kui millegi muuga”.

Suhtlusprobleemidega isik?

Kui 9. klassi aktiivile ei olevat meeldinud esimene variant, siis teistele polevat sobinud variant, et Pütsep viibiks koolis piiratud aja.

Parresti andmeil on Pütsepa töölevõtmise vastu valla haridus- ja noorsootöö osakond, kes on direktorile oma seisukoha teatanud. “Sama nõu on andnud ka endine tööandja (endine vallavanem Kalmer Poopuu – toim),” märkis Parrest.

Üheksanda klassi aktiiv esitas klassi nimel pöördumise, et Marika Pütsep võetaks nende matemaatikaõpetajaks. 2. klassi lapsevanemad kirjutasid aga Pütsepa kollektiivi toomise vastu pöördumise, kus nimetasid pedagoog Pütseppa “suhtlusprobleemidega isikuks”, kelle toomine kollektiivi on kahjulik kooli töökeskkonnale.

Ka leidsid 2. klassi lapsevanemad, et “ühe töötaja teistest eraldamine ja tema eesmärgistatud isoleerimine teistest töötajatest on ebaeetiline ja küsitava legaalsusega” ning et “ühe klassi õpilaste ühe õppeaine tulemuste seadmine olulisemaks terve kooli töökeskkonnast on ebaproportsionaalne”.

Koolis puhkenud konflikti teemal Marika Pütsep pikemalt rääkida ei soovinud. “Lastel pole õpetajat, neil on vaja kool lõpetada,” põhjendas ta oma kandideerimist. “Ma tõesti ei taha seda olukorda kommenteerida, ainult ühe inimese pärast jälle selle sopa sisse sattuda, las ma elan rahulikult oma elu. Mina ei ole selle kooli töötaja, las nad lahendavad selle asja koolisiseselt.”

Kooli haridustehnoloog ja klassiõpetaja Merle Lepik kinnitas, et tema vastuseis Pütsepa tagasitulekule pole seotud isiklike suhetega, vaid asi on põhimõttes. “Ma ei eita, et Marika Pütsep on väga hea matemaatikaõpetaja. Leian aga, et inimene, kes on kahjustanud kooli mainet ja solvanud kooli inimesi, ei sobi lihtsalt Salme kooli,” ütles Lepik. “Tema tagasitulek ei tee töökeskkonda paremaks õpetajate ega laste hulgas. Ühtki töötajat – ükskõik mis ametis – ei tohiks panna oma töö juures kedagi välja kannatama.”

Salme kooli direktor Aare Martinson lubas Saarte Hääle küsimustele vastata kirjalikult, ent lehe trükkimineku ajaks polnud vastused toimetusse siiski jõudnud.


Survestati lahkuma

2016. aasta detsembris lahkus Marika Pütsep koolijuhi ametist päevapealt, olles sunnitud vallajuhtide survel lahkumisavaldusele alla kirjutama. Toona Saarte Häälega vestelnud pedagoogide sõnul soovisid direktori lahkumist tema oma kolleegid algklassidest, lubades vastasel juhul ise lahkuda. Kaks kolmandikku 18-liikmelisest kollektiivist oli aga Pütsepa poolel.

“Noorte kolleegide etteheidete sisuks pole seejuures koolijuhi sisuline töö, vaid tema mõnikord konarlik või järsk suhtlemisstiil ja sellest sündinud konfliktid,” vahendas Saarte Hääl kaks aastat tagasi Pütsepa pooldajate seisukohta. Üks toonasele vallavanemale Kalmer Poopuule saadetud pöördumisele allakirjutanutest, kooli huvijuht Mariliis Lazarev aga selgitas: “Tekkinud olukord ei andnud võimalust senisel viisil jätkamiseks, tuli leida lahendus ning asi lahendati poolte kokkuleppel.”

Print Friendly, PDF & Email