Saaremaa demograafia ja koolivõrk 1980–2017* (GRAAFIK) (12)

Koolivõrku on venitanud nii emotsioonid kui ka demograafia

Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Raivo Peeters (fotol) on maakonna haridussüsteemi juhtivametnik olnud 1994. aastast.

Nõukaaja lõpu ja taasiseseisvusaja alguse lausa plahvatuslikku algkoolide rajamise kampaaniat nimetab Peeters tolleaegseks rahvuslikuks eufooriaks. Viie-kuue aastaga algkoolide hulk maakonnas peaaegu kahekordistus, jõudes 1996. aastaks 16-ni. “Kõik tahtsid teha, arvasid, et lapsi tuleb kõvasti ja korraks oli ju lastebuum ka. Meil läks Saaremaal isegi hästi, mandril tehti algkoole mõnel pool vaat et igasse külasse,” rääkis Peeters.

Aga niisama hoogsalt nagu algkoole avati, hakati neid peagi uuesti sulgema. Samal ajal võeti Saare maakonnas suund rajada korralik põhikool igasse vallakeskusse, mis ka ellu viidi. Eestis oldi sellega teerajajad. Mis algkoolidesse puutub, siis nüüdseks on ka selline mõiste kooliseadusest kadunud.

Tulevikku vaadates nentis Peeters, et lähiaastatel õpilaste arv maakonnas pisut kasvab, kuna sündimuse langus viis-kuus aastat tagasi pidurdus ja sündimus hakkas taas pisut tõusma. Hulk aastaid oli Saaremaa sündimust lihtne meeles pidada – sündis keskeltläbi üks laps päevas ehk 350 last aastas. Siis kukkus see alla 290-le, kuid on nüüd taas tõusuteel ja kui praegused trendid jätkuvad, siis on tänavu lootust, et sünnib taas 350–360 last.

Mis koolide tulevikku puudutab, on Saaremaa vallavalitsusel septembris plaanis tõsine ajurünnak, kus praegune koolivõrk üksipulgi lahti võetakse. Teada on, et Leisi koolist saab aasta pärast korralik põhikool, samuti tuleb analüüsimisele Tornimäe ja Kahtla põhikooli klassikomplektide arv.

Kõige keerulisemaks kujuneb seoses riigigümnaasiumi rajamisega kahe Kuressaare gümnaasiumi reorganiseerimine põhikooliks. “Ühegi kooli sulgemist lähiaastatel küll plaanis pole,” kinnitas Peeters. Isegi Kihelkonna koolis on näha õpilaste arvu kasvu.

Vaata graafikut siit!

Print Friendly, PDF & Email