Vanalinna kooli remont võib peatada tänavate ehituse (23)

HALB UUDIS: Pikal tänaval vanas puitmajas elav Rommi Jõgi on olnud aastaid hädas teele koguneva sajuveega, millel pole kuhugi minna.
MAANUS MASING

Saaremaa valla eelarvestrateegias on Kuressaare Vanalinna kooli remondiks kavandatud kolme aasta jooksul 2 740 000 eurot ja vajaminevad summad võivad tulla varemalt planeeritud tänavaremontide arvelt.

Valla eelarvestrateegiasse lisatud Vanalinna kooli remondiks on planeeritud 2019. aastal 150 000, 2020. a 1 240 000 ja 2021. aastal 1 450 000 eurot. Volikogu Kuressaare linnakodanikukomisjoni istungil ütles vallavanem Madis Kallas, et Vanalinna kooliga seoses jäid välja Pihtla tee, Talve tänava ja Raudtee tänava ristmiku ehitamine ja Talve tänava osaline rekonstrueerimine ning linnastaadioni renoveerimise teine etapp.

Saarte Hääle küsimusele, kas kooli remondile kuluvate summade tõttu jäävadki mitmed teelõigud tegemata, vastas Madis Kallas, et kooli remontimine tänavate arvelt on spekulatsioon ja seda on väga keeruline kommenteerida.

“See, mis objekte me teha saame, sõltub üksnes volikogu poolt kinnitatud eelarvest iga aasta lõikes eraldi ja mingi suuna näitab kätte eelarvestrateegia. Eelarvestrateegia on aga dokument, mis on pidevas muutuses ja täienemises,” selgitas ta.

Ehitusinsener Mehis Kallas ütles, et Vanalinna kooli projekteerimisega hakatakse tegelema oktoobrist. “Maksumusest saame rääkima hakata järgmisel aastal, kui projekt hakkab lõpp-
staadiumisse jõudma. Millises mahus staadion kaasatakse, selgub projekteerimise käigus,” lausus ta.

Abivallavanem Mart Mäeker ütles volikogu piirkondliku arengu ja külaelukomisjonis, et eelarvestrateegiast võeti välja need objektid, millel ei olnud tegelikult kaasrahastust, nende hulgas ka kergliiklusteed. “Enne kui ei tule kaasrahastust, eelarvestrateegiasse need töösse ei lähe. Ka linna teeobjektid kukkusid kõik ära. Pikale tänavale tuleb leida avariiolukorra – sadeveeprobleemi – lahendamine,” märkis ta.

Kuressaares Pikal tänaval vanas puitmajas elav Rommi Jõgi on olnud aastaid hädas teele koguneva sajuveega, millel pole kuhugi minna ja mis laksab autorataste alt lainena otse vastu maja seinu. Sõnum sellest, et tänava remont võib lükkuda teadmata tulevikku, meest ei rõõmustanud. “Mulle meeldiks, kui need asjad siin korda tehakse. Oma maja ees nad toimetavad küll, kuid see, mis jääb sada meetrit eemale, see neid enam ei huvita,” oli ta kriitiline.

Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas ütles, et Pika tänava probleemse lõigu projekteerimisega tegeleb hetkel AS Kuressaare Veevärk. Pärast projekteerimist selgub tööde maksumus, osa tööde eest tasub Kuressaare Veevärk, osa eest vald. Vajalikud rahalised vahendid lisatakse valla 2019. aasta eelarvesse.

Kuressaare objektidest on eelarvestrateegias kajastatud veel Kuressaare Pargi lasteaed, Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed, Kuressaare gümnaasiumi staadion, kesklinna ehitus, Saaremaa ühisgüm-naasium, maa ost riigilt, riigigümnaasiumi piirkonna arendus, Vanalinna kool, Tallinna tänav, Saaremaa ühisgüm-naasiumi hostel ja helikopteriplatsi projekteerimine SA-le Kuressaare Haigla.

Print Friendly, PDF & Email