Üle 200-aastane kalurielamu lammutatakse (1)

Kuressaares Suur-Sadama tänaval aastakümneid restaureerimist oodanud ehitismälestis lammutatakse ja selle mantelkorsten konserveeritakse.

“Seal tehakse mõlemat – nii lammutatakse kui ka ehitatakse,” ütles muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Üllar Alev (fotol). “Hoone puitosad, mis on mädanenud, lammutatakse, väärtuslikud detailid eraldatakse ja ladustatakse. Mantelkorstna osale ehitatakse aga konserveeriv katus.” Alevi sõnul kinnistule uut hoonet esialgu ei ehitata. Vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis Suur-Sadama 39 asuv puithoone on oma algses mahus säilinud näide 18. saj lõpu kalurielamust.

Muinsuskaitseameti andmeil oli 2002. aastal kinnistu omandanud AS-il Hanvar plaanis rajada sinna väike rehabilitatsioonikeskus plastiliste operatsioonide järgseks taastumiseks. “Paraku on see kavatsus jäänud tänaseni teostamata, ettekäändeks hoone halb tehniline seisund,” on ehitismälestise kohta kirjas muinsuskaitseameti koduleheküljel.

1971. aastast pärinevast arhitektuurimälestise passist võib lugeda, et juba siis oli hoone seisukord halb, 2004. aasta novembris täheldas aga tollane muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Lilian Hansar, et mälestis on avariiolukorras.

2011. aastal arutas muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon AS-i Hanvar juhatuse liikme Varje Haaveli taotlust hoone lammutada. Komisjon otsustas lammutamisega nõustuda, pidas aga vajalikuks, et hoone enne mõõdistataks ja inventeeritaks, säilitataks mantelkorsten ja säilinud väärtuslikud detailid ning hoone taastataks ajaloolisel kujul.

Print Friendly, PDF & Email