Rohkem konkreetsust, palun! (9)

Mele Pesti

“Saaremaa valla arengukava hetkeversiooni kultuuriosa muudab mind veidi murelikuks,” kirjutas vallavalitsusele MTÜ Edukontor juhatuse liige Mele Pesti, kes Saaremaa vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni liikmena osales Saaremaa valla arengukava koostamises ning nüüd arengukava üle lugedes keskendus oma peamisele pädevusele, kultuurialale. “Kirjeldatud on olemasolevaid asutusi ja toimuvaid festivale, aga kava, mille järgi ala arengut juhtida, paistab puuduvat – ometi on ju tegemist arengukavaga aastani 2030.”

Arusaadav, et suur osa kultuurielust on isetekkeline ja palju toredaid algatusi tekib erasektoris või MTÜde käte läbi ja ülioluline on neid toetada. See plaan on arengukavas ka ilusasti kirjas. Ilmselt aga on vallavalitsuse kultuuriosakonnal ka oma ideid ja kultuuripoliitika põhimõtteid, kuidas arenguid suunata, mida eelisarendada, millest lähtuda oma eelarves olevate ürituste korraldamisel, millest tõukuda Saaremaa kultuurilise imago ülesehitamisel, kuidas mitmekesistada kultuurielu ja täita nn auke (mis alade üritusi turg ise ei korralda) ja koondada vahel kaootiliseks minevat kultuuripakkumist ning infot?

Veidrana torkab silma strateegiline eesmärk 1.1.10. “Kunstlume tootmise võimekuse loomine Saaremaale”. Kas see on tõesti valla strateegiline eesmärk? See on üks kummaliselt konkreetne punkt reas, kus (eriti kultuuriosas) on üldistuse aste vägagi kõrge ja teisi konkreetseid uusi ettepanekuid ju polegi.

Investeeringute osas torkab samuti silma kultuuri olematus, samuti oluliste arendamist vajavate suundade – näiteks Saaremaa turundamine elupaigana jms – puudumine.

Saan aru, et investeeringute plaan keskendub ehitus- ja remonditöödele, ent sisuliste suundade arendamine peaks ehk samuti eelarveliste suundadena arengukavas kajastatud olema, muidu jääb pilt poolikuks ja on raske üldpilti valla prioriteetidest hoomata.

Mu kriitikal on üks lisaaspekt: tugev ja läbimõeldud, sisuline arengukava ja eriti selle kultuuriosa saaks olla korralik vundament kultuuripealinna ideestiku ja kampaania ülesehitamisel. Niipidi oleks sel ettevõtmisel suurem kaal ja kasutegur kui praegu, mil laialt vabatahtlike grupilt korjatakse ideid ilma kontseptuaalse selgroota.

Loodan, et leiate mu kriitika olevat konstruktiivse ja sellest on abi.


KOMMENTAAR

Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep: “Kõik kommentaarid valla arengukava osas on oodatud ja oleme rõõmsad kaasamõtlemise üle. Kindlasti on arengukavas teemasid, mida saaks paremini välja tuua. Hetkel on tegemist praeguste teadmiste põhjal koostatud arengukavaga, õigemini eelnõuga, mis on koostatud ka väga kiire ajakava tingimustes. Leiame, et hetkel kajastab arengukava valla eesmärke kultuurivaldkonna arendamise osas ning on heaks aluseks sh Euroopa kultuuripealinna tiitlile kandideerimisel. Loomulikult jätkame aga tööd, et muuta arengukava veelgi paremaks ja selgemaks meie kõigi ühiseks visioonidokumendiks.”

Print Friendly, PDF & Email