Pärsama lasteaed võidakse kolida Leisi kooli (15)

Pärsama hooldekodu laienemisplaanid võivad kaasa tuua Pärsama lasteaia üleviimise Leisi koolihoonesse.

Leisi osavallakogu esimees Liina Saar rääkis, et Pärsama lasteaia üleviimine Leisi kooli ruumidesse oleks üks variant, kuidas leida lahendus praegu lasteaiaga samas hoones asuva hooldekodu laienemisvajadusele. Samas ei peaks lasteaed Pärsamalt lõplikult ära kaduma. “Kui praegu on Leisis üks rühm, siis edaspidi võiks olla vastupidi – Pärsamal on üks liitrühm ja suurem lasteaed tuleks Leisi,” rääkis Saar.

Pärsama lasteaia kolimine tuli osavallakogu koosolekul jutuks seoses Saaremaa valla arengukava ja eelarvestrateegia aruteluga, kus muu hulgas käsitleti ka Leisi keskkooli endise internaadihoone kasutuselevõttu eakate pansionaadina ja asotsiaalsetele inimestele paremate elutingimuste loomist.

Osavallakogu liikme Aile Nau sõnul ei ole Pärsama lasteaia kolimine Leisi sugugi uus idee. Leisi valla sotsiaalkomisjon pakkus seda mõtet välja aastaid, kuid millegipärast ei võetud komisjoni ettepanekut kuulda. Nau sõnul on Leisi kool tõrjunud Pärsama lasteaia vastuvõtmist põhjendusega, et koolimajas on kõik ruumid kasutuses. Ruumi pole kooli kinnitusel vaatamata tõsiasjale, et õpilaste arv on aastatega langenud 400-lt 150-le. Väga suur oli Nau sõnul kooli vastuseis ka 2017. aasta sügisest koolis töötava liitrühma avamisele.

Seoses hooldekodu laienemisvajadusega ja vajadusega lasteaiale uued ruumid leida palub Leisi osavallakogu Saaremaa valla spetsialistidel teha Leisi keskkooli ruumide kasutuse analüüs.

Print Friendly, PDF & Email