MUHU UUDISSED: AKKAB AGA JÄLLE

Ei neh, laupa lähtvad lapsed juba kuoli jälle. Oogid pitk suine vaheaeg otsas. Aga olli ikka kena küll. Laste jäuks vähemaste. Päikest olli ja ojomas sai köidud. Ja nüid nie kenad päevitan ja puhan massakad aavad iga argibe omingu kotid selga ja panavad jälle kuipides kuolimaja puole.

Kis viel ep tia, siis Liiva kuo-lis akkab uus õppevoasta pihta laupa, esimese septembri omingu kellu poole ühessast. Ja kellei ikka oo rahvariided kottu selga panna, siis oo ju irmuskena nendega esimese pääva pildi piale minna.

Kis põle sui kuolimaja juure sattun, nendel oo natusse uudistamist koa. Kuolimaja juure, sõnna pasturaadi ja kuolimaja ja kirgu vahele latsi piale, oo suiga kasun üks kena istumise pink. Kiri oo koa külges, et oo Sentale määlestuseks. Rooma Senta, endine direktur ja kuolijuht oo nõukest pinki kohe kindlaste veart ja veelgid änam oo ta veart ühte kenad suurt aavakivi, sest sie inimene panni muhulaste hariduse sisse just terve oma elu. Senta pidas õpetajaammetid ühtekokku neikümmend ühessa voastad ja olli kuolijuhiks kokku kolmkümmend viis voastad. Sõukest teist ikka põle vastu panna Muhu suare pial küll mitte. Senta omaaegsed lassiõed ja -vennad, kellega ta seltsis Orisares keskuolis köis, oo nüid Nuudi Inna iestvädamisel võtn nõuks, et tuleks raha korjata, et sügiseks, kui jälle Senta sünnivoastapäe oo, soaks ta aava piale, Muhu luteruse aida, ühe suure ja uhke kivi paiguta. Ikka nõukse, mis oo igatemuodi paslik just Sentale. Sest taale üks lihtlabane asi ep aita kohe mingitpidi.

Kindlaste oo neid muhulasi, endisi ja paergusi õpetajaid ja kuolilapsi ja nende vanamaid ja Liiva kirguinimesi, kis tahaks kangest koa Sentale nüid viel takkajärgi pissikest tänu avalda. Sie oo täiesti võemalik just sedaviisi, et oma pissike toetus selle uhke kivi sisse panna. Seda soab tiha, kui kanda oma toetus Senta poja kontu piale EE 8762 200 221 069 966 Hannes Room. Ja juure tuleks siis kirjuta “Senta kivi”.

Aga nüid natusse muud jutu koa, nende kuoliaside vahele. Piiri Taaskasutus annab tiada, et naad tulevast nädalast alates lahti iga esmasbe, riede ja laupa, kellu kümnest viieni. Ja Koguva muuseumis oo “Ennenuti” näitus ikka viel ülaval. Voasta lõpuni.

Vat sõuksed lood ja laulud! Kenad sirged kuolitied siis lastele. Oidke omad asjad okurootis ja olge ise taksiraatis! Ja munuksed olge ikka koa!

Print Friendly, PDF & Email