Kuressaares lasteaias käimine ähvardab kallineda (42)

TOETAVAD NIIGI: Teet Variku sõnul on pooled asjad lasteaia hoovis niigi püsti pandud lapsevanemate toetusega. Nii ka tema selja taga asuv paat.
MAANUS MASING

Saaremaa vallavalitsus tahab panna Kuressaare lapsevanemad maksma kohatasu ka nende kuude eest, mil laps lasteaias ei käi.

Vallavalitsuse plaan tekitab nördimust lapsevanemates, kuna nendega pole keegi teemat arutanud ning ei saada aru, mis on asja eesmärk. Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia hoolekogu esimees Teet Varik ütles ajakirjanikult kuuldud info kohta, et hoolekogu liikmed ja lasteaia juhtkond ei ole kindlasti selle plaaniga päri.

“Saaks aru, kui selle raha eest tõstetakse kasvatajate palka või saab lasteaed atraktsioone ja uusi mänguasju juurde,” märkis Varik. Ta tõi välja ka tõsiasja, et tegelikult aitavad lapsevanemad lasteaedasid rahaliselt väga palju nii või teisti. “Kui sa vallast küsid, et võiks mänguväljakut uuendada, siis öeldakse, et meil pole raha. Pooled asjad siin hoovis on püsti pandud lapsevanemate toetusega,” rääkis Varik.

Volikogule saadetud Saaremaa valla tekke tõttu ühtlustamise alla mineva lasteaia kohamaksu tasumise korra järgi peaks lapsevanem tulevikus tasuma kohamaksu 12 kuu eest. Erisuseks see, et ühe kuu võrra võib seda lapsevanema avalduse alusel vähendada. Varem oli maksmise kord Kuressaare linnas 9 kuud ja maapiirkondades 11 kuud. Linnas sai lapsevanem puhkuste ajal vajadusel kasutada valvelasteaia teenust ning tasuda selle eest eraldi.

Abivallavanem Helle Kahmi sõnul kestab seaduse järgi õppeaasta lasteaias 1. septembrist 31. augustini. See on ka põhjus, millele tuginedes taoline kohatasu maksmine ühtlaselt sisse viidi. Nüüdset eelnõu toetas ühehäälselt ka vallavolikogu hariduskomisjon.

Kohatasu suurus on seotud palga alammääraga, mis on 500 eurot. Kuressaare puhul oleks kuu summaks 40 eurot, maakohtades väiksem (vaata allolevast infokastist – toim). Kuigi lasteaia ühe kuu kohatasu linnas veidi alaneb, tuleks lapsevanematel kokkuvõttes tasuda ikkagi senisest suurem summa. Abivallavanem Helle Kahm tõi Kuressaare näitel välja, et kui enne tuli 9 kuu eest maksta 405 eurot aastas, siis nüüd 11 kuu eest 440 eurot aastas.

Vallavalitsus on omakorda teinud juba ka muudatusettepaneku, mille kohaselt oleks kohatasu 11 kuu eest ja vajadusel saab lapsevanem tellida 1 kuu juurde. Samuti tehakse ettepanek Valjala ja Pärsama kohatasu väiksemaks jätmise osas.

Seoses ettepanekutega saadetakse eelnõu volikogus ka teisele lugemisele. Juhul kui see septembris kinnitatakse, hakkab see kehtima tagasiulatuvalt 1. septembrist.

Teet Varik märkis, et sellise süsteemiga kannatavad kokkuvõttes ikkagi linnalapsed ja jääb arusaamatuks, milles nad süüdi on.

Helle Kahm toonitas, et määruses on arvestatud ka mitmete soodustustega. Näiteks pere teine laps maksab 50% ja kolmas laps saab lasteaias käia tasuta. Samuti on uus kord see, et kui varem pidid Kuressaares soodustuse saamiseks mõlemad vanemad olema Kuressaare kodanikud, siis nüüd piisab vaid ühe vanema elamisest lastega samal aadressil.

Raul Vinni, Alver Kivi


KOHAMAKSU SUURUS

Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast

8% Kuressaare Ida-Niidu lasteaias, Pargi lasteaias, Ristiku lasteaias, Rohu lasteaias ja Tuulte Roosi lasteaias;
4% Aste lasteaias, Kärla lasteaias ja Lümanda lasteaias;
3% Orissaare lasteaias, Pärsama lasteaias*, Salme lasteaias ja Valjala lasteaias*;
2% Kaali koolis, Kahtla lasteaed-põhikoolis, Kihelkonna lasteaed-põhikoolis, Mustjala lasteaed-põhikoolis, Pihtla koolis ja Tornimäe lasteaias.
* muudatusettepaneku kohaselt oleks nendes lasteaedades kohamaksu suurus 2%.

Allikas: Saaremaa vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email