Koostöökogu: valla arengukava ei arvesta eriti külaeluga

Terje Aus

Saarte koostöökogu (SKK) leiab, et valla arengukava pöörab liiga vähe tähelepanu külaelule. SKK tegevjuht Terje Aus (fotol) tõdes, et oma ettepanekutega püüavad nad saada arengukavasse täiendusi külaelu valdkonnas, kuna tunnevad, et see on seal tõepoolest liiga põgusalt kajastatud. “See ei tähenda otseselt, et näeksime arengukavas üldiselt linna ja maapiirkondade konflikti,” möönis ta.

Investeeringute osas on SKK soovituseks aga uute kergliiklusteede rajamisele eelistada pigem külateedele mustkatete rajamist, mis on maarahvale eluliselt palju tähtsam. “Samuti ootab võimalikult kiiret lahendust ülikiire interneti viimase miili jõudmine maapiirkonna kodudeni,” kinnitas Aus.

Külaelu osas on SKK tegevjuhi sõnul siiani selgusetuks jäänud, kellena näeb vallavalitsus enda jaoks külavanemaid ja külaseltse. “Kas nende kaudu liigutatakse infot, kas neile on ootusi, kas igal väiksemalgi külal peaks üldse olema vanem või ootaks vald laua taha pigem suurema mandaadiga, näiteks kantide esindajaid,” arutles ta. “Kuna oleme aru saanud, et külade peamine väljund peaks vist praegu olema suhtlemine oma osavallakogu ning teenuskeskusega, siis näeme probleemi, et selles valdkonnas ei teki ülevallalist koordineerimist.”

Seda oleks SKK hinnangul siiski aga vaja, esmalt kasvõi ülevaate saamiseks. Teisalt näiteks ka selleks, et vald osaleks partnerina külaseltside ja teiste MTÜ-de suuremate investeeringute kavandamises.

Print Friendly, PDF & Email