Aare Rüütel: Saaremaa vajab hingehoidjaid

Teadmata kadunud inimeste otsimisega tegeleva sihtasutuse Kadunud juht Aare Rüütel tegi Saaremaa vallavalitsusele ettepaneku luua vallas vähemalt viis hingehoidja töökohta.

“Viis oleks minimaalne arv, et katta hooldekodude ja haigla hooldatavate ja ka personali hingehoidlikud vajadused,” ütles Saaremaa vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kuuluv Aare Rüütel, kes palus lisada vallale aastateks 2019-2030 koostatava arengukava peatükki “Sotsiaalne kaitse” lause “Vallaülese ühtse hingehoidliku teenuse arendamine”.

Rüütel on hingehoidjate vajalikkuse teemat suvel mitmel koosolekul arutanud nii hooldekodude juhatajate, praosti kui ka haigla juhatusega.

“Esimene hingehoidja võiks tööd alustada Kuressaare haiglas ja juba käesoleva aasta lõpus,” leidis Rüütel. “Meil oleks ka inimene – vaimulik – , kes seda tööd tegema hakkaks.”

Sellele, et vald kohe korraga viis hingehoidjat palkab, Rüütel siiski ei looda.

“Näen pigem seda, et saame alustada siis, kui meeskonda tuleb mõni ettevõtja või tööstur, kes aitab otsa lahti teha,” lausus ta.

Rüütli andmeil oleks eelarve – aastapalk koos kuludega – ühe hingehoidja kohta 21 000 eurot.

Hingehoidja on inimene, kes on lisaks teoloogilisele haridusele saanud erilise ettevalmistuse aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi. Samuti on hingehoidja toeks haigla või hoolekandeasutuse personalile ja teistele inimeste füüsilist kannatust vähendavatele töötajatele.

Print Friendly, PDF & Email