Lümanda kool küsib vallalt remondiraha

Lümanda koolijuht Liia Raun soovib valla eelarvestrateegiasse lisada 260 000 eurot kooli investeeringuteks, kuna põhikoolide võrgu korrastamise riiklikust toetusmeetmest selleks raha ei saadud.

Vabariigi valitsuse eelnõust, mis puudutab SA Innove põhikoolide võrgu korrastamise taotlusvooru, selgub, et Lümanda põhikooli hoonete renoveerimistöödeks sealt raha ei eraldata. See ei välista aga Rauna sõnul vajadust koolihooned korrastada, mida praeguses Saaremaa valla eelarvestrateegias 2019–2022 ette nähtud ei ole.

Seetõttu teeb direktor ettepaneku lisada valla eelarvestrateegiasse 2019. aastaks Lümanda põhikooli investeeringuteks kokku 260 000 eurot. Kavandatavatest töödest toob ta välja osa klassiruumide üleviimise Lümanda keskusehoonesse, maksumusega 192 000 eurot, mis katab nii klasside väljaehitamise kui ka sisustamise kulud. Uue katuse saanud koolihoone fassaaditöödeks on vaja 30 000 eurot, vastasel juhul võivad senised niiskuskahjustused paari aasta pärast kaasa tuua oluliselt suurema mahuga fassaaditööd.

Seoses söökla väljakolimisega tuleb kooli majandushoone konserveerida, hoone tehno-osa ja tööõpetuse ruumid korrastada, milleks on arvestatud 20 000 eurot. Hoovitöödeks, keskusehoone ja koolimaja vahel liikumiseks vajaliku valgustuse rajamiseks on tarvis 8000 ja koolimaja osa ruumide projektijärgseks siseremondiks 10 000 eurot.

Print Friendly, PDF & Email