Kui parvlaeval juhtub õnnetus

Parvlaevareise Eesti saartele tuleb ette aastaringselt, kuid eriti just suvel. Kui teeliikluses juhtunud õnnetuse korral on abi liiklus- ja kaskokindlustusest, siis sellest, kuidas käituda juhul, kui auto saab kahju veesõiduki pardal, kirjutab Iizi Kindlustusmaakleri turundusassistent Kadri Andresson.

Liikluskindlustus kehtib teeliikluses. Aga parvlaeval? Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis kehtib teeliikluses, ja liikluskindlustuse seaduse kohaselt võib liikluskindlustuse juhtumina käsitleda liinivedu tegevale parvlaevale peale- või mahasõitu. Seega loetakse selleks olukorraks teoreetiliselt hetke, mil sõidukitel on lubatud parvlaevalt maha või laevale sõita.

Liikluskindlustus ei pruugi alati abiks olla

Üldiselt tõlgendavad kindlustusseltsid selliseid kahjusid sõltuvalt asjaoludest. Näiteks samal ajal, kui veesõiduk sadamas seisab ning sõidukeid peale või maale laseb ning kõrval parkiva sõiduki juht uksega sinu autot kahjustab, võib tegemist olla hüvitamisele kuuluva kahjuga. Teisalt, kui plaanid esialgu ülesõidu ajal autos viibida, kuid otsustad laeva sõidu ajal siiski autotekilt kohvikusse minna ning kahjustad sõidukist väljudes teist autot, ei ole tegemist liikluskindlustuse juhtumiga. Merel viibides ei laiene mootorsõidukile liikluskindlustus olenemata kahju põhjusest (näiteks torm või valed laevajuhtimisvõtted).

Juhul kui parvlaeval olevad autod liiguvad näiteks laevajuhtimise või ilmastikuolude tõttu, ei käsitleta seda kui liiklusõnnetust ning seega liikluskindlustus tekkinud kahjusid ei hüvita. Sellises olukorras tuleks kindlasti kohe kontakteeruda vedajaga, et leida koos sobivaim lahendus.

Kuigi parvlaeva meeskonna rolliks on sõidukijuhile ette näidata õige sõidurida, siis edasise liiklusturvalisuse eest vastutab juht ise. Seega tuleb tagada ohutu manööverdamine ja liiklemine sarnaselt maanteeliiklusega.

Kaskokindlustus aitab

“Sellistes olukordades on abi kaskokindlustusest, mis tagab kahju hüvitamise olenemata õnnetuse põhjustajast,” kommenteerib IIZI sõidukindlustuse tootejuht Kristiina Koitla. Oluline on õnnetus võimalikult korrektselt fikseerida. Parvlaeval toimunud kriipimised, mõlkimised, kokkupõrked ja muud sarnased kahjud on kaetud kaskokindlustusega. Tasuda tuleb kokkulepitud omavastutus.

Meelespea, kui plaanid parvlaevaga sõita

Ära unusta, et ka parvlaevale sõites tuleb järgida liiklusreegleid, märke ja teekattemärgistust, samuti tuleks veenduda manöövrite ohutuses.

Sõidukiirus autotekil on piiratud, oluline on käsipiduri kasutamine ning parvlaevale sõites tuleb järgida meeskonna korraldusi ning sõidurada omal soovil vahetada ei tohi. Lisaks sellele, et arvesse võetakse sinu sõiduki kaalu ja suurust õigele rajale suunamisel, hoiab tähelepanelikkus ära ka õnnetusi.

Liigu parvlaevale või sellelt maha vaid vastavalt meeskonna antud märguannetele.

Arvesta parkides lähedal olevate sõidukitega.

Print Friendly, PDF & Email