Kesklinna ajalooline sillutis pannakse Kiriku tänavale (24)

POOLDAB EKSPONEERIMIST: Kesklinna töödel arheoloogilist järelevalvet tegev Garel Püüa on korduvalt märkinud, et ajalugu võiks ikka rohkem vaatamiseks väljas olla.
MAANUS MASING

Muinsuskaitse nõuab Saaremaa vallavalitsuselt Kuressaare kesklinna ümberehitusel väljatulnud ajaloolise kivisillutise senisest rohkemat taaskasutamist.

Esimese linnukesena selles osas on otsustatud, et osa kesklinnas väljakaevatud sillutisest viiakse Kiriku tänavale. Seal pidi algselt olema vana postimaja kõrval lõik asfalti, kuid siis otsustati ära kasutada vanad kivid. Samuti leiavad vanad kivid koha kesklinnas ühel tasapinnal asuva kõnnitee ja sõidutee eralduskoha veerenni vooderdusena ning juba praegu on ehitajad ladunud kive kesklinna haljastuse ümber. Vanadest kividest laotakse ca 6,5-ruutmeetrine ala raekoja ette, kus saab asuma ka ajalooline nullkivi.

Samas on muinsuskaitsjad veel ootel, sest kõige paremas seisus munakivisillutise leidmist on oodata seni avamata alal Lossi tänaval Lasteaia ja Raua tänava vahelisel lõigul ning A. Kitzbergi ja Pargi tänava vahelisel lõigul.

Saaremaa vallavalitsusele saatis omapoolse selgituse ja ettepanekud muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie. Tema toonitab, et projekti tuleks sisse viia munakivisillutise võimaluste piires taaskasutamise nõue senisest suuremas mahus.

Raie sõnul ei olnud projekteerimise ajal võimalik ette teada, kui palju munakivi asfaldi alt välja tuleb ja seetõttu olid projektis ettenähtud munakiviga kaetavad osad suhteliselt tagasihoidlikud.
“Arvestades väljatulnud ajalooliste sillutiskivide ootamatut rohkust ja head kvaliteeti, samuti märkimisväärset avalikku huvi, leiame, et on põhjendatud munakivide taaskasutamine suuremas mahus esialgu plaanitust,” märgib Raie.

Keidi Saks

Sillutisega seotud teemat kommenteerides ütles muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks, et säilinud munakivikatend on kindlasti väärtuslik ajalooline kiht linnaruumis. Tema sõnul on ka teistes vanalinnades hilisemate tänavakatete all munakividega sillutatud teid säilinud. Ta tõdes, et katendi paljandumine sellises ulatuses, nagu see Kuressaares ilmsiks tuli, on neile oluline õppimiskoht. “Edaspidi oskame siis sellele juba planeerimis- ja projekteerimisprotsessi algstaadiumis suuremat tähelepanu pöörata,” sõnas Saks.

Tema sõnul arutatakse kõikvõimalikke lahendusi. Sealhulgas vanade sillutisekivide rohkemat taaskasutamist linnaruumis kas siis praeguse uuendamise käigus või mujal Kuressaare linnaruumis. “Arutatakse ka sillutise säilitamise võimaluste üle uue teekatendi all veel üleskaevamata tänavalõikudel,” ütles ta ajaloo säilitamise kohta.

Saksa sõnul tuleb siiski mõista ka seda, et uute trasside rajamise tõttu ei ole tõenäoliselt võimalik sillutist suures ulatuses säilitada. Näiteks on asfaldi all olev munakivitee juba varasemate trasside rajamisega osaliselt läbi kaevatud ning ka praegune projekt näeb ette täiendavate kommunikatsioonide paigaldamist, mis tähendab omakorda teekatendi lõhkumist.

Print Friendly, PDF & Email