AVALIK PÖÖRDUMINE – Saaremaa vallavanem Madis Kallas (8)

15. jaanuaril 2018 pöördusid Teie poole Saikla-Nõmme kalmistu piirkonna külade ja seltside 30 esindajat palvega korrastada ja viia mustkatte alla Saikla-Nõmme kalmistu tee pikkusega 665 meetrit ja väike parkla kalmistu kõrval. Lisaks mainitule on sama sooviga pöördunud veel üksikisikud R. Jõeorg, S. Lember, A. Kiisk. K. Holm, L. Suurtee, A. Koppel, V. Kirves, V. Laak ja Ariste maaparandusühistu 22 liikmega.

Teema oli arutlusel ka Orissaare osavallakogu 2. mai 2018 istungil, kus osavallakogu aseesimees K. Moora, lähtudes külavanemate ühisest pöördumises esitas Saaremaa vallale selle nõudmise tee tervikuna mustkatte alla viia. Seda nõuet kajastas ka ajaleht Saarte Hääl 23. mai 2018 numbris.

Nüüd, kus kogukondlikku algatust on Saaremaa valla poolt põhimõttekindlalt ignoreeritud, soovime meie, allakirjutanud, vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Missugune on majanduslik põhjendus, et 665 m pikkusest teest korrastati vaid 43% ehk 289 meetrit?
2. Miks otsustati see vähene teelõik kalmistule korrastada just Kuivastu–Kuressaare maanteelt, mitte Ariste–Saikla teelt?
3. Miks ei ole otsuste tegemiste juurde kaasatud ühtki kogukonna esindajat ega algsete pöördumiste tegijat?
4. Milliseid samme on astutud mustkattega parkla rajamiseks praegusele kiriku maale ja kuhu on jõutud?
5. Millal korrastate ülejäänud teelõigu kalmistust Ariste-Saikla teeni?

Alla kirjutanud 17 inimest

Print Friendly, PDF & Email