Saaremaa vald tõstab laenukoormuse lubatu piirile (11)

PROJEKT TÖÖS: Pargi lasteaia ehitus läheb maksma 4,2 miljonit eurot.
MAANUS MASING

Saaremaa valla eelarvestrateegia järgi kasvab valla laenukohustuste hulk järgneva nelja aasta jooksul praeguselt 20,6 miljonilt 30,5 miljonile eurole.

Kuna vallal on vaja investeeringuid ellu viia suuremas summas, kui on planeeritav põhitegevuse tulem ja vallal ei ole suuri rahalisi reserve, ei ole muud võimalust kui laenu võtta.

2018. aasta alguse seisuga oli vallal 47 laenu kogumahus 20,6 miljonit eurot. Strateegia perioodil aastatel 2019–2022 on kavas võtta uusi kohustusi 22 miljonit eurot ja tasuda kohustusi 15,5 miljonit eurot. Valla netovõlakoormuse ülempiiriks kujuneb aastatel 2019–2021 60% ja alates 2022. aastast 68%.

Alo Heinsalu

Saaremaa vallavalitsuse tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu märkis, et ühinemislepingus on 46 objekti. Neist 20 objekti on nn tingimuslikud ehk need võetakse kohustuslikuna töösse, kui objekt saab kaasrahastuse. Kokku on strateegias või juba sel aastal valmimas ühinemislepingu 25 objekti.

Samas strateegias on ka 13 objekti, mida ühinemislepingus ei ole. “Need on üldjuhul objektid, mis on saanud rahastuse ka väljastpoolt, s.o erinevate projektide raames, või algatati need juba enne ühinemislepingu sõlmimist, sõnas Heinsalu. Ta lisas, et eelarvestrateegia on koostatud neljaks aastaks ja see vaadatakse igal aastal uuesti üle. “Seetõttu ei ole ka objektide loetelu sellisel kujul aastani 2022 lõplikult paigas.”


Eelarvestrateegia perioodil jätkuvad projektid

• Aastatel 2018–2019 kaasajastatakse Kuressaare kesklinna avalik ruum, maksumusega kokku 4,5 miljonit eurot. Valla omaosalus on 1,8 miljonit eurot.
• Aastatel 2018–2019 rekonstrueeritakse Kuressaare Pargi lasteaed maksumusega 4,2 miljonit eurot ja aastatel 2018–2021 Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed maksumusega 3,4 miljonit eurot.
• Aastatel 2018–2019 renoveeritakse Lümanda keskusehoone maksumusega 2 miljonit eurot.
• Aastatel 2018–2019 renoveeritakse Orissaare lasteaed maksumusega 1,2 miljonit eurot.
• Aastatel 2018–2019 toimub Mullutu tee ehitus maksumusega 160 000 eurot.
• Aastatel 2018–2021 renoveeritakse Orissaare kultuurimaja maksumusega 360 000 eurot.


Finantseerimistegevus aastatel 2019–2022
(tuhandetes eurodes)

2019 2020 2021 2022
KOHUSTUSTE VÕTMINE
6500 4800 4900 5800
KOHUSTUSTE TASUMINE
–3439 –3593 –3989 –4475

ALLIKAS: SAAREMAA VALLAVALITSUS

Print Friendly, PDF & Email