MUHU UUDISSED Laadale ja põlast võtma

Irena Tarvis

Moainimese elu oo linnainimese elu kõrvas selle jäo lihtsam, et suur osa toidust tuleb kottu põllalt. Neh, kui inimene ikka viisib kevade midad üldse maha panna mudud. Kis ep viisi, siis sellel oo, neh, mure pias ja muhk otsas. Sai sii sui selle suure kuivaga kardet, et kas ikka niipalju tuhlist suab, et ületalve elab.

Aga põle sie asi nii ull pooleskid. Oma porsu soab mureta kätte. Mudud sest oo tuline kahu, et nüidsel aal ep tohi suiks änam siapõrsast kojo kasuma võtta. Oleks liha koa tuhlikõrvasseks omast kääst. Aga neh, Muhus oo vähemasti oma suare lambaliha otse Liiva poodis müükis. Ikka kindel kaup. Põle kuskilt väljamoalt sisse väetud. Ja värsked kala soab koa ju Liiva linnast osta. Nõnna et nälga põle karta.

Neh ja et juba jutt toidu piale läks, siis sie tulli sellest, et oome pietse Muhus talutoedulaata. Oma talu kaupasid pakkuvad muhulased ja soarlased ja ülemoalased koa. Pakutse just kõike, mis kodu tiha soab – suitsuliha ja juustu ja õlut ja neh kõikusugust köögivilja koa. Et oo argibene päe, siis omingust ikka laadapidamiseks ep lähä viel. Alles õhta kellu viiest ja enne kahessat piaks asi lõppen olema, sest siis akkab Muhurito juba õhtast söömat pakkuma. Uijee, nimi oo sellel söömaajal ikka puru vägev – “Talust taldrikuni”. Selle toedud oo küll puhas ikka omakandi rahva jääst kokku aetud. Pakutse suitsulesta ja lambapraadi ja soolakurki ja kodust leiba ja rohelist koa juure ja magusaks oo kena õunakoek. Ennassid soab kirja panna internettis www.saareott.ee lehe pial. Raha tahetse kakskümmend kaks eurut ja laste kääst kakstesn eurut ja kuni kuievoastased soavad muedu.

Aga neh, kis koa ep jõva juure jäeda (ehkkid nii puhta raami iest põle sõuke ind pooleskid mitte undrehti kallis), siis oo juba niikutnii ette üteldud, et selle õhta kodu süia ep maksa. Laadal oo koa neid, kelle juures soab põlast võtta küll ja viel.

Et siis, kulla munuksed, pärtlipääva omingust katsuge omad lambad ää niita ja õigeks aaks kenaste Liiva linna laadale jõuda! Põllale ep tohi selle pääva kohta minna, isegid sialt korraks läbi öörita ep sünni. Muedu ep läha teese voasta änam nii kenasti, et pitkast kuivast oolimata oma talvetuhlid kottu põllalt ikkagid kätte soab.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email