Vallavalitsus hakkab arendama sotsiaalteenuseid (15)

Saaremaa vallavalitsus hakkab arendama eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ja nende pereliikmetele töölesaamist toetavaid hoolekandeteenuseid.

Saaremaa vallavalitsus sai projekti “Sotsiaalteenuste arendamiseks Saaremaa vallas” Euroopa Sotsiaalfondist toetust 238 817 eurot. Koos valla omaosaluse 79 606 euroga on projekti kogumaksumus 318 423 eurot.

“Saaremaa valla sotsiaalosakonnal on hea meel, et meie taotlus on rahastatud,” ütles valla sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel, kelle sõnul on sotsiaalvaldkond kindlasti see, mida ühinemisjärgselt on vaja arendada. “Tuleb lähtuda klientide võrdsetest võimalustest ja teenuse kõrgest kvaliteedist,” lausus Pihel. “Projekti toel arendame vallaüleselt koduteenust ja loome mõnede hooldekodude juurde intervallhooldus- ja päevahoiuteenused.”

Viimaste teenuste järele on Piheli sõnul suur nõudlus. “Meie hooldekodud pakuvad neid vaid siis, kui juhtub olema mõni vaba hooldekodu koht või leitakse paindlikult võimalus inimesi aidata. Siiski on ju tegemist teenustega, mis peavad olema kõigile vajadusel kättesaadavad ja seda ilma erilahendusteta.”

Piret Pihel tänab projekti panustanud Anne Lindu ja Kerli Gutman-Lahte. Vallavalitsus viib projekti ellu koostöös Kuressaare ja Lääne-Saare Hoolekandega ning Pärsama hooldekoduga.

Kokku saab sellest hoolekandeteenuste toetusvoorust Innovest toetust 13 omavalitsuste projekti kogusummas ligemale kolm miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email