Silo ja heina müümisel tuleb esitada majandustegevusteade

Seoses silo ja heina hinnatõusuga ning müügiga välisturgudele tuletab veterinaar- ja toiduamet meelde, et taimse sööda esmatootmise korral, mille alla kuulub ka heina kasvatamine ja sileerimine, on sööda tootmise ja turustamisega tegeleval isikul kohustus oma tegevusest teavitada.

Enne tegevuse alustamist tuleb esitada teade majandustegevuse alustamise kohta, millega teavitatakse veterinaar- ja toiduametit oma tegevusest.

Majandustegevusteate saab VTA-le esitada füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb sööda käitlemisega. Majandustegevusteate alusel registreeritakse sööda käitleja riigi toidu- ja söödakäitlejate registris. Veterinaar- ja toiduametile on võimalik majandustegevusteadet esitada Eesti teabevärava eesti.ee või maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu. Lisaks saab teadet esitada digiallkirjastatult e-posti teel VTA söötade büroole, posti teel VTA asukohajärgsele veterinaarkeskusele ja notari kaudu.

Print Friendly, PDF & Email