Tasuta bussisõit kasvatas reisijate arvu

TASUTA: Kes veel ei tea, siis silt bussiaknal annab teada, et piletiraha pole bussi astudes vaja otsida.
IRINA MÄGI

Esimese kuuga tehti nii linna- kui ka maakonnaliinidel 8381 sõitu rohkem kui mullu samal ajal. Sügisel lisandub ka uusi bussiliine.

Kuna tasuta ühistransport hakkas kehtima 1. juulist, saab nüüd juba välja tuua esimese võrdluse 2017. aastaga. Vedajate esitatud andmete kohaselt kasutas tänavu juulikuus linnaliine 9529 reisijat (mullu samal ajal 8388), maakonnaliinidel teenindas Atko 16 380 (mullu 11 898) ja GoBus 12 285 reisijat (mullu 9527).

Võrreldes 2017. aasta juuliga suurenesid reisijate arvud kõigil liinidel: linnaliinidel oli kasv 1141 reisijat, Atko teenindavatel maakonnaliinidel 4482 ja GoBusi maakonnaliinidel 2758 reisijat. Seega võib öelda, et tasuta ühistransport on reisijate arvu märkimisväärselt tõstnud. Samas on nende arvude alusel põhjapanevaid järeldusi teha ennatlik. Me ei tea, kas reisijate arvu kasv on toimunud autoga sõitjate arvelt või kasutavad praegused reisijad bussiteenust rohkem või on need kasvunumbrid tulnud lihtsalt uudistajate arvelt. Küll võib öelda, et reisijate arvud on suurenenud eeldatust rohkem ning vedajad on öelnud, et osal maaliinidel on olnud bussis ka püsti seisjaid.

Lisanduvad uued bussiliinid

1. septembrist lisandub ka uusi bussiliine ja väljumisi. Linnaliin nr 3 Kuressaare–Muratsi–Kuressaare saab keskpäevase lisaväljumise. Kui enne väljus liin nr 3 Vanalinna kooli juurest keskpäeval kell 14, siis nüüd kell 13 ja 15.

Maakonnaliinide osas lisasime liinile nr 1104 Kuressaare–Iide nõudmisel Iide–Mässa lõigu, liinile nr 1105 Kuressaare–Iide aga Iide–Sääre–Ohessaare–Iide lõigu. Liinidel nr 2205 (Lümanda), 2206 (Lümanda, Kihelkonna), 2303 (Kihelkonna) ning 2304 (Kihelkonna) ja 4103 (Leisi) hakkavad bussid sõitma ka laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel. Liinile nr 2215 lisasime suveperioodil nõudmisel Karala-Atla lõigu. Karala-Atla lõigu nõudmisel lisasime ka liinile nr 2209.

Täiesti uus liin on nr 3108 Kuressaare–Mustjala–Kuressaare, mis toimib aastaringselt esmaspäevast reedeni väljumisega Kuressaarest kell 8.50. Uus liin on ka nr 3306 marsruudil Kuressaare–Upa–Kaarma–Haamse–Aste–Kuressaare, seda laupäeviti ja pühapäeviti. Buss jõuab Kuressaarde kell 8.50.

Liinile nr 5104 lisasime nõudmisel Valjala–Kõnnu lõigu ja liinile 5212 nõudmisel Tornimäe–Kõrkvere lõigu. Taastasime ka Orissaare ja Leisi vahelise ühenduse liinidega nr 4901 ja 5902, üks buss väljub Leisist hommikul kell 8 ja on Orissaares kell 8.35. Õhtul väljub buss Orissaarest Leisi poole kell 17.45.

Uus hange arvestab uuringu tulemusi

Saaremaa vallavalitsuse tellimisel koostas OÜ Stratum uuringu praeguse liinivõrgu analüüsimiseks ja ettepanekute tegemiseks selle muutmiseks. Uuring tõi välja meie liinivõrgu kitsaskohti, nagu nädalavahetuse liinid, liinide kiirus, samuti juhtis uuring tähelepanu ühendustele, mis ei soodusta ühistranspordi kasutatavust, samuti tehakse ettepanekuid ebaefektiivsete liinide muutmiseks.

Samas kinnitas uuring, et tööle (kella kaheksast viieni töötavatel inimestel) ja kooli liikumistel on bussiühendused ilusasti olemas, kuid kiiruselt ja mugavuselt ei suuda need konkureerida isiklike sõiduautodega. Uuringus välja toodut võtame kindlasti arvesse uue bussihanke raames, mis viiakse läbi sel sügisel, sest lepingud praeguste vedajatega lõpevad järgmise aasta juunis.

Hanke korraldamine langeb küll halvale ajale, sest me ei tea täpselt, milline on tasuta ühistranspordi mõju liinidele, samuti ei ole võimalik arvestada plaanitava nõudetranspordi mõju klassikalistele ühistranspordi liinidele, kuid hanke läbiviimise kohustus tuleneb seadustest.

Hanke puhul räägime liinidest ja nende muutmisest, kuna see on põhialus, mille põhjal teevad võimalikud vedajad hankel oma pakkumuse. Lõpliku liinivõrgu kujundabki see, kui suureks kujuneb hanke tulemusena liinikilomeetri hind.

Teine oluline komponent liinikilomeetri kujundamisel on hankel nõutavad bussid ja nende varustatuse tase. Uue hankega on meil plaanis soodustada gaasibusside kasutuselevõttu ning lisavarustusena nõuda konditsioneere, alkolukke, jalgratta transportimise raame, WiFit, samuti peaks vedaja omama paari invavõimekusega bussi.

Mugavusvarustuse nõudmine teeb liinikilomeetri kindlasti kallimaks, kuid ühistranspordi mugavus või ebamugavus on kindlasti üks faktor selle kasutamisel.

Karl Tiitson,
transpordinõunik


Sõiduplaanid muutuvad

1. septembrist muutuvad maakonna bussiliinide sõidugraafikud.

Seoses tasuta sõiduga ei kulu peatustes enam lisaaega piletite müügiks ja sellest tulenevalt muudetakse kõigi liinide graafikud kiiremaks.

Liiniaegade muutmisel on võetud põhimõtteks, et buss läbib ühe minutiga ühe kilomeetri. Hommikustel liinidel jääb Kuressaarde jõudmise aeg enamasti samaks, kui liinil ei ole mõnda kohta, kuhu jõudmine on kellaajaliselt oluline, näiteks kool või mõni muu asutus. Seega saavad inimesed kodust hiljem välja tulla. Õhtustel liinidel jääb Kuressaarest väljumise aeg pigem samaks, et tööinimesed jõuaksid varem koju.

Uued graafikud pannakse üles bussipeatustesse. Infot saab küsida ka bussijaamast tel 45 31 661, vedajatelt või vallavalitsusest. Kõik muudatused kajastuvad ka veebilehel www.peatus.ee.

Print Friendly, PDF & Email