Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade

7. augusti istungil otsustati:

• Anda Hõbekeskus OÜ-le luba Kuressaares Raekoja tn 2 vastas oleva kõnnitee sulgemiseks 6.08–31.10.2018 Uus tn 20 hoone fassaaditööde teostamiseks ning anda Hõbekeskus OÜ-le ja AS-ile • • • Tesman tänava sulgemise maksusoodustust 90% ulatuses.
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaanid (OÜ Atko Liinid).
• Tunnistada kehtetuks 17.07.2018 korraldus nr 2-3/813 (elektriauto tasuta kasutusse andmine).
• Lõpetada asenduskoduteenuse leping (eraisik).
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks: Kaarma öölaulupidu (16.08), “EV 100, Kõljala külaplats 10!” (18.08), Rukkimaarjapäeva seiklusrännak (18.08), talupäev (25.08), Kuressaare merepäevad (9.–11.08), Aste klubi avamine (22.08).
• Eraldada MTÜ-le Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Reomäe Apostel Andrease Kogudus 1000 eurot Reomäe kiriku akende remondi toetuseks.
• Määrata Kitsas 16 Kodu OÜ nõukogu liikmed: Marili Niits, Mikk Tuisk, Karolina Liblik.
• Kinnitada lihthanke “Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide projekteerimine” tulemused ja tunnistada edukaks OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt pakkumus kogumaksumusega 53 880 eurot.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuste “Kudjape alevikus Kopli detailplaneeringu koostamise lõpetamine” ja “Merise külas Kordoni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine” eelnõud.

14. augusti istungil otsustati:

• Kutsuda kokku Pahapilli külaelanike koosolek ja volitada Mustjala teenuskeskuse juhatajat Kalle Kolterit tegema vallavalitsuse nimel külavanema valimisega seotud toiminguid.
• Suunata eraisik asendushooldusteenusele.
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks: Tour d’ÖÖ EV100 Kuressaare (19.08); Suvelõpu Kohvik Kõrkveres (26.08); “Võrri võidusõit” (18. ja 19.08); Saaremaa toidufestival (7. ja 8.09); muinastulede öö Kahutsi maalinnal (25.08); Curly Stringsi kontsert Anseküla seltsimaja õuel (16.08); perepäev (18.08); V Laimjala Aeruramm (25.08).
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile määruste “Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamise kord”, “Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine”, “Saaremaa valla koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine”, “Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord” ja 13 lasteaia põhimääruse eelnõud ning otsuste “Saaremaa Omavalitsuste Liidule Osaühingus Kuressaare Bussijaam kuuluva osa omandamine”, “Muhu vallale Maasi Jäätmehoolduse Osaühingus kuuluva osa mitteomandamine” ja “Saaremaa valla üldplaneeringute ülevaatus” eelnõud.
• Parandada ebatäpsus 22.05.2018 korralduses nr 2-3/518 (kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega).
• Koormata Saaremaa vallale kuuluvad kinnistud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Muuta 13.03.2018 korraldust nr 2-3/234 (vallavara tasuta kasutusse andmine).
• Kinnitada Valjala alevikus Posti tn 15 kahe ruumi rendile andmiseks korraldatud enampakkumise tulemused ja tunnistada pakkumise võitjaks Piret Rand.
• Muuta maakonnaliinide sõiduplaanid (AS Go Bus).

Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/

Print Friendly, PDF & Email