SAAREMAA KANDID: Uued koolijuhid, milliste lootuste ja ootustega lähete vastu algavale kooliaastale?

Sirje Ellermaa
Kärla põhikooli direktor

Ootan uue kooliaasta algust uues kollektiivis ja uues rollis põnevusega.

Ootan kohtumist särasilmsete ja päikselisest suvest energiat kogunud õpilastega. Minu ülesanne on luua koos õpetajatega toetav ja õppimist soodustav õpikeskkond, et see sära ei kaoks ja jätkuks jaksu õppimiseks.

Ootan huvitavaid arutelusid õpetajatega nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise ja kaasava hariduse teemadel. Oleme õppealajuhatajaga juba kavandanud selleks ühise aja tunniplaanis. Ainult koostöös leiame võimalused iga õppija vajaduste paremaks arvestamiseks. Pidevalt õppides, üksteist toetades ja üheskoos suudame targalt kaasajastada õppimise ja õpetamise protsessi, et koolirõõm ei kustuks.

Avame sel sügisel õuesõppeklassi, mis võimaldab luua parema tasakaalu järjest olulisemaks muutuva digiõppe ning sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpetamise vahel.

Ootan head ja tulemuslikku koostööd õpilaste ja õpetajatega, vanemate ja kogukonnaga, sest heaolutunne ja koolirõõm põhinevad suhetel.

Soovin avastusterohket kooliaastat kogu kooliperele, õpime koos!


Aare Martinson
Salme põhikooli direktor

Alustasin oma töömeheteed pärast Tartu ülikooli lõpetamist toonases Orissaare keskkoolis loodusainete õpetajana ja olen nüüd järjega hariduse juures tagasi. Olles suurema osa oma elust olnud tegev kultuuri- ja haridusvaldkonnas, pole praegu tegu täiesti tundmatus kohas vette hüppamisega. Küll aga tuleb üldhariduskooli juhtida esmakordselt, sestap varasemale kogemusele toetuda ei saa ja nii saabki algava kooliaastaga seoses rääkida üksnes lootustest ja ootustest.

Teada-tuntud koolielu murekoht on see, et vaatamata pedagoogide palkade tõusule viimastel aastatel ei ole see noori õpetajaid koolidesse märgatavalt rohkem juurde toonud. Nii ootab Salme koolgi oma kollektiivi tarmukat matemaatikaõpetajat ja osalise koormusega on tööd pakkuda logopeedile.

Minu esimene lootus ongi see, et septembrist seisaks iga klassi ees lapsi sütitav õpetaja. Et koolis valitseks mõnus, mõistev ja töine sisekliima, mis võimaldab meie koolist saada tugeva ja mitmekülgse põhihariduse.

Salme on tugevate kultuuritraditsioonide ja pika ajalooga kant. Toetan viikingiaja sügavamat tundmaõppimist ja siinset kultuuripärandit käsitlevate seminaride korraldamist, kus kooli parimad õpilased saavad ka oma loovtöid tutvustada.

Loodan, et tänavu kolmekümneaastaseks saav Salme põhikool on ka tulevikus Saaremaa vallas konkurentsivõimelist haridust andev ja elus hakkama saavaid vastutustundlikke kodanikke kasvatav kaasaegne ja innovaatiline kool.

Print Friendly, PDF & Email