Pakendikotiteenus jõuab lõpuks ka Saaremaale

PAKENDIKOTI TASUTA VEDU: Pakendikott on hea võimalus vähendada tasu eest üleantava prügi kogust.

Saaremaa vallavalitsus koos pakendiorganisatsioonidega Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) ja Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR) kavandab pakendijäätmete tekkekohal kogumise teenuse võimaldamist Kuressaare linnas ja Kudjape alevikus.

Tekkekohal kogumine tähendab seda, et eramajadel on võimalik oma pakendid koguda nn pakendikotti ja panna see kokkulepitud päeval värava taha, kust see minema viiakse. Elanik ei pea enam ise pakendikotiga avalikku pakendipunkti minema. Kortermajad saavad kasutusele võtta pakendikonteinerid, kuhu võivad oma pakendijäätmed panna kõik ühistu liikmed. Tekkekohal kogumisel pannakse ühte kotti või konteinerisse kokku nii plastikust, kartongist kui ka klaasist pakendid.

Nii pakendikonteineri tühjendamine kui ka pakendikoti äravedu toimub tasuta, eeldusel, et pakendijäätmete hulgas ei ole muid jäätmeid peale pakendite. Pakendite äraveo sagedus lepitakse kokku teenusepakkuja ja kliendi vahel.

Teatavasti kaasneb avalike pakendipunktidega pidev ületäitumise või risustamise probleem. Sageli on avalikku pakendikonteinerisse või selle kõrvale pandud jäätmeid, mis sinna ei kuulu – kotid olmeprügiga, vanad riided, ehitusjäätmed, mööbli osad, haljastusjäätmed või siis määrdunud pakendid, mis võivad rikkuda kogu konteineri sisu. Rikutud pakendijäätmeid on kulukas või isegi võimatu taaskasutada. Taaskasutamine aga ongi pakendijäätmete liigiti kogumise põhjus. Pakendiorganisatsioonide senine kogemus näitab, et kohtkogumisega saadud pakendijäätmed on märgatavalt parema kvaliteediga (pakendid on puhtamad ja muid jäätmeid praktiliselt ei esine), mistõttu on võimalik suurem osa pakendites sisalduvast plastist, metallist, papist jm materjalidest uuesti kasutusele võtta. Pakendikotiteenust kasutab Tallinnas Nõmmel juba ligi 3000 majapidamist ja üle Eesti on umbes 1000 kortermajal oma pakendikonteiner. Ka riiklikul tasemel kavandatakse pakendijäätmete kogumisel kohtkogumise kohustuslikuks muutmist ja avalike pakendipunktide kaotamist.

Kuressaares ja Kudjape alevikus hakatakse pakendikoti- ja konteineriteenust pakkuma alates 1. oktoobrist. Septembrikuu jooksul toimub vastavate lepingute sõlmimine. Samast kuupäevast likvideeritakse Kuressaares TVO ja EPR-i avalikud pakendipunktid, mis asuvad Aia 66a kortermajade hoovis, Kihelkonna mnt 2 hoovis, Mooni 68 juures, JYSK-i juures, Kuressaare gümnaasiumi parklas, Rehe tänava endise sauna taga, Sirge tänava lõpus, Smuuli 5 kortermaja juures, Smuuli 7 hoovis, Maxima taga, Selveri parklas, Torni tn parklas, Uue tänava parklas ja Espaki ees. Linna ja Kudjape alevikku jäävad alles ETO avalikud pakendipunktid (kokku 9 punkti).

Esialgu testitakse teenuse toimimist Kuressaares ja Kudjapel. Kui teenus hakkab hästi toimima ja selle kasutajaid on piisavalt, on võimalik teenust laiendada ka teistesse Saaremaa valla piirkondadesse.

Täpsem info teenuse tingimuste kohta saadetakse lähiajal Kuressaare ja Kudjape aleviku majapidamistele postkasti ning avaldatakse Saaremaa valla veebilehel. Teenuse kasutamine on vabatahtlik.

Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email