MUHU UUDISSED: Juu annab kantele valu

Neh, 20-nda augusti paiku oo juba moeks soan, et ühel kenal laupasel pääval kukutse Muhus irmpsa valuga joosma. Sedakorda siis kahessateistmendama augusti keskomingust. Neh, Muhu jooksu aeg oo käe jälle. Seevoasta oo kuiesteistmes kord juba. Minevoasta olli jutuks koa, et tuleb ikka mõnesid ümberkorraldusi tiha. Et suure silla pial lähäb ikka kole tüitiks. Nie autute killavoorid ep lõpe ju änam ää, mis sialt Kuivastust raami pialt tulavad. Oo neid enne oln juba ännatumalt palju, aga see sui ma ole isegid voadan, et üks raamikaravan laseb just omingust õhtani. Et ühe laeva täis jõvab vaese vaevalt Soaremaale, kui juba oo järgmine latsis.

Ja nõnna siis oogid nüid Muhu jooks tükkis teist moodi üles siatud. Alguse ja lõpetamise koht oo mõlemad Liiva spordilatsis. Nie, kis ikka tahtvad kenad pitka moad joosta, nie suavad nüid terve poolmaratoni omale. Ja seda oo just kõege parasam tiha Nõmmküla ringi pial. Et Tupenurme kaudu Nõmmkülase ja Viiraküla kaudu kuapides tagasi Liivale jälle. Mõndas kohtas kierdasse korra külavahele sisse koa. Muedu ep annaks poolt maratoni kokku easte.

Ja nie, kis seda rahvajooksu tahtvad läbi tiha, nendel oo tiekond puru lihtne. Liivalt müöda kergliiklustied Piiri alla ja sialt kuapides tagasi Liivale jälle. Et natussegid pitkemaks ja põnevamaks asja tiha, siis tihase akatuseks Liiva linna vahel koa üks pissike rink ja Piiri all joostasse ringiga ümber jahi­mies­te maja.

Pitka joosu start antasse kellu ühestteistmest ja lühikse oma kümmekonna minutid iljem. Ja pissikste massakate kahesaa miet­rine joosujuipp oo sedakorda koa spordiväljaku pial ja nie mädivatid piaks siis valmis olema kellu veerand kahest. Kis põle oma osavõtumaksusid ää maksn ja ennasid viel kirja annud mitte, siis nie soavad seda tiha laupa omingu kellu ühessast alates ikka Liiva spordiallis.

Kuni riedeni soab ennasid turismipunktis koa kirja anda, siis oo taksid pire madalamad kut laupa omingu.

Ikka nobesid jalgu siis joosjatele!

Ja neh, eks ta ää väsitab ja kere tühaks võtab. Aga põle ullu. Taris paljast vähäm kut nädalipäävad kannata. Tuleva riede, kahekümne neljandal, pietse Liiva turuväljaku pial talutoidulaata. Kellu viiest kuni kolmveerand kahessani ja kohe selle järges kellu kahessast õhtast söömaaega “Talust taldrikuni”.

Juba ette oo üteldud, et selle õhta kodu süia ep maksa, sest neid, kis aitavad kõhu täis soaja, oo juba sial laada pialgi küll ja viel.

Vat sõuksed lood ja laulud, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email