Lapsed saavad toetust mitmes ringis osalemiseks

Saaremaa vallavalitsus esitab 30. augustil volikogule teiseks lugemiseks eelnõu, mille järgi saaks toetust ka rohkem kui ühes huviringis või trennis käiv laps.

Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Marii Kõrgesaar (fotol) ütles, et endised vallad leppisid ühinemislepingus kokku, et edaspidi võiks suures vallas erahuvikoolide ja spordiklubide toetamine käia nii, nagu seni Kuressaares, ehk siis toetatakse teenuse pakkujat pearaha alusel.

Kõik need, kes soovivad toetust saada, peavad 10. novembriks esitama järgmise aasta jaoks taotluse, misjärel komisjon hindab nende vastavust kriteeriumidele. Siin on oluline huvihariduse register, kust saab täpsed lastearvud, aga kindlasti peab toetuse saajal olema valla sissekirjutus.

Toetust hakkavad saama ka need, kes käivad mitmes ringis. “Neid lapsi, kes osalevad meie huvikoolides mitmes ringis, on üksikuid ning seepärast tuli ka teenuse pakkujatelt see mõte, millega me nõustusime. Ilmselt on nad tublid ja andekad lapsed ning miks siis mitte toetada,” märkis Marii Kõrgesaar.

Valla eelarvesse on selleks kavandatud 55 000 eurot ja nagu Kuressaares 2016. aastast on olnud, siis eraspordiklubide ja huvikoolide vahel erisusi ei ole. Küll aga hinnatakse nende õppekavu ning õpetajate ja treenerite kvalifikatsiooni ning komisjonil on õigus teha vajadusel muudatusi ka rahaeraldamises.

Volikogule esitatakse ka huvitegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise kord ja 1. septembrist peaks lapsevanematele avanema võimalus taotleda kulude hüvitamist. Alusharidusnõunik Maiu Raun ütles, et selleks peab õppuri elukoht olema Saaremaal, huvitegevusega tegelemise koht elukohast vähemalt viie kilomeetri kaugusel ja elukohas ei pakuta vastavaid võimalusi.

Hüvitise saamiseks on neli korda aastas võimalus esitada avaldus koos kuludokumentidega, milleks võivad olla nii ühistranspordi piletid kui ka isikliku sõiduvahendi arved. Võimalus on esitada ka ühistaotlus, kui mõni lapsevanem transpordib mitut last.

Raha on selleks eraldatud 2018. aasta eelarves 20 000 eurot, kuus on võimalik ühe lapse eest saada kuni 30 eurot, ühistaotluse korral veel 10 eurot iga lapse eest. “Väga täpselt me ei tea, kui palju neid hüvitise soovijaid võib tulla, aga enamiku katab loodetavasti tasuta ühistransport,” lausus Raun.

Print Friendly, PDF & Email