Kaasav eelarve laieneb kogu vallale 2019. aastal (1)

Ühinenud Saaremaa omavalitsustest rakendati kaasavat eelarvet vaid Kuressaare linnas ning neljal viimasel aastal said kodanikud esitada ettepanekuid ja seejärel hääletada, kuidas kaasavaks eelarveks ettenähtud summa jaotada. Kui aastatel 2014–2016 oli kaasava eelarve kogusumma 30 000 eurot, siis möödunud aastal suurendati seda 50 000 euroni. Kuressaare kaasava eelarve koostamise kord on siiani kehtiv ja valla 2018. aasta eelarves on selleks otstarbeks 50 000 eurot.

Arenduse peaspetsialist Renate Pihl ütles, et ettepanekuid, mida selle raha eest ellu viia, saab esitada 17. septembrist 14. oktoobrini, elektrooniline hääletus toimub 5.–18. novembrini, tulemused kinnitatakse hiljemalt 30. novembril ja ideed tehakse teoks tuleva aasta jooksul.

“Vallavalitsus soovib tulevast aastast rakendada kaasavat eelarvet kogu vallas ja sellega arvestatakse ka vallaeelarvet koostades. Saaremaa valla kaasava eelarve jaoks on koostamisel ka uus kord,“ selgitas abivallavanem Marili Niits. “Üleminekuaastal lähtume linna määrusest ja seepärast on praegu oodatud Kuressaarega seotud ettepanekud.“

Print Friendly, PDF & Email