Vald jätab erinevad lasteaiatasud (32)

PRESSIKONVERENTSIL: Haridusinfot jagasid eile (vasakult) alusharidusnõunik Maiu Raun, abivallavanem Helle Kahm ja haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peeters.
MAANUS MASING

Saaremaa vallavalitsus esitab 30. augustil voli­kogule teiseks lugemiseks eelnõu, mille järgi erinevate piirkondade lasteaiatasusid ei ühtlustata.

“Valla jaoks on oluline, et lapsed saaksid käia lasteaias oma kodukohas ja see oli ka ühinemise kokkulepe,” rääkis abivallavanem Helle Kahm, lisades, et peab siiski toetama oma maapiirkondade elujõulisust, sest kui lasteaiatasu tõstetaks maal linnaga samaks, siis oleks see ebavõrdne.

“Nii võivad vanemad hakata oma lapsi ka linna lasteaeda tooma, kus on võib-olla pisut paremad tingimused, kuigi ka maal on hea taristu ja korralik keskkond olemas. Muidugi oleks teretulnud, kui viiakse lapsi linnast maale, ja on ka näiteid, kui lapsevanemad täpselt nii toimivadki,” märkis Kahm.

Alusharidusnõunik Maiu Raun ütles, et lasteaiatasu sidumine töötasu alammääraga on kirjas ka ühinemislepingus. Nii kehtestatakse protsendid neile endiste omavalitsuste lasteaedadele, kus tasu polnud varem protsendiga seotud. Kuressaare linnas on tasu 45 eurot ja kõige väiksem, 10 eurot, on lasteaiatasu Kahtlas.

“Vanemate osalustasud on piirkondades väga erinevad ning meie eesmärk ei ole ühtlustada kõiki osalustasusid ühe ja sama protsendi järgi,” märkis ta. “Püüame ikkagi arvestada piirkondlikku eripära ja vaadata seda, et lasteaed säiliks ja lastehoiuvõimalused oleksid tagatud ka maakohtades.”

Praegu vaatab vallavalitsus üle ka soodustused, mida saab lapsevanematele pakkuda, kui peres on rohkem lapsi kui üks. Plaanis on kehtestada 50-protsendiline soodustus pere teisele lapsele ning kolmanda ja järgmise lapse eest maksma ei pea. Seda tingimusel, et elatakse ühe lapsevanemaga ühel aadressil. Kellel on peres rohkem lapsi, saab esitada vastava toetusavalduse oma lasteaia direktorile.

Lapsevanema kanda jääb jätkuvalt toiduraha ja summa suurus on lasteaia hoolekogu otsustada.

Print Friendly, PDF & Email