Endised töötajad seisavad Sõmera Kodu säilimise eest (10)

SÕMERA KODU JUHT TERJE HANSON: Sõmera võiks töötada ka tulevikus.
RAUL VINNI

Kolm endist Sõmera Kodu töötajat tegid vallale ettepaneku, et pärast AS-i Hoolekandeteenused töö lõppemist võiks omavalitsus hakata ise kompleksis erinevaid teenuseid pakkuma.

Varem Sõmera Kodus töötanud Signe Lõhmus, Tiia Jäärats ja Tiina Saare näeksid, et vald hakkaks aastal 2021 ise pakkuma praeguse Sõmera Kodu baasil erinevaid sotsiaalteenuseid. Selline valla sotsiaalteenuste keskus säilitaks palju töökohti ja hoiaks elus ka üsna värskelt remonditud hoonetekompleksi. Saaremaa vald peab pärast 2021. aastat Sõmera küsimuses nii või teisiti mingi lahenduse leidma, kuna lisaks tühjaks jäävale majadekompleksile on näiteks kohaliku asula 80 pere kanalisatsiooniteenused seotud AS-i Hoolekandeteenused seadmetega.

Nende kolme, nüüdseks vallavalitsuses töötava inimese ettepanekute peale kutsuti kokku ka eelmisel nädalal Kärlal toimunud koosolek, kus ettepanekuid arutati. Need puudutavad peamiselt erinevaid hooldeteenuseid, samas püütakse leida lahendust ka hoonete kasutamiseks. Kolm naist ise jäid Saarte Häälega vesteldes tagasihoidlikuks. “Eelkõige oleksid teenused suunatud eakatele,” selgitasid nad napis vastuses.

Saarte Hääl käis eile Sõmeral ja rääkis sealsete elanikega. Üldine arvamus on, et loomulikult tuleks mingitki tegevust jätkata. “Miks selle [Sõmera Kodu] üldse peab kinni panema?” küsis üks proua ja ütles, et see asutus ei sega siin mitte kedagi.

“Ei ole kahtlust, et temaatika, mis puudutab Sõmera Kodu sulgemist, on jäänud kohalikule elanikule üldiselt täiesti arusaamatuks,” tunnistas samuti Sõmeral elav Saaremaa vallavolikogu liige Koit Voojärv. Tema sõnul on Sõmera Kodu tulevikus jätkamise nimel juba aastaid töötatud, kuid seni tagajärjetult. “Täna on olukord selline, et Sõmera Kodu sulgemine on paratamatu,” nentis ta.

Voojärve sõnul on Sõmeral olemas korralik taristu ja paremas korras hooned kui mistahes sotsiaalpinnad, mida Saaremaa vald saab vajaduspõhiselt pakkuda. Samuti on olemas väljaõppinud tööjõud, toitlustus- ja soojamajandus.

“See (töötajate ettepanek – toim) on väga hea algatus, mille õnnestumiseks tuleb volikogul ja vallavalitsusel tööd teha,” ütles Voojärv oma arvamuse.

Sõmera Kodu juht Terje Hanson ütles eile Saarte Häälega kohtudes, et ka tema näeb nendes ettepanekutes võimalust Sõmeral tegevuse jätkumiseks. Ta arvas, et vahest kogu kompleksi vald ei suudaks kasutusele võtta ja tegevuses hoida, kuid isegi selle osaline töötamine oleks hea.

Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja endise Lääne-Saare vallavanema Tiina Luksi sõnul on tulevikuks võimalusi otsitud juba ammu, kuid enne ühinemist ei hakanud ühegi omavalitsuse jõud üksi Sõmera elushoidmisele peale. Luksi sõnutsi teavad nüüdse sotsiaalkeskuse ettepaneku tegijad valla töötajatena vajadusi ning endiste Sõmera Kodu töötajatena sealseid võimalusi.

“Mina igal juhul toetan algatust ja loodan, et suudame selle ka teoks teha. Lihtne see muidugi pole, sest otsused ei sõltu ainult vallast,” märkis Luks, et oluline on kokkulepete saavutamine ka AS-iga Hoolekandeteenused.

Väljapakutud plaani toetab ka valla sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel, kelle sõnul on vallal puudus üldhooldekodu kohtadest. “Loodan, et saame laiapõhjalise toetuse ja leiame mõjusad eestkõnelejad. Ka kohalik rahvas peab teadma, mis mõtted ja arendused selles suunas liiguvad,” sõnas ta.


Sõmera olukord

Praegu osutab AS Hoolekandeteenused Saaremaa vallas Kärla alevikus ööpäevaringset erihooldusteenust 314 kliendile. Hooldekodu kasutuses on 153 078 m2, sellest ehitiste alust maad 9384 m2. Hooldekodu territooriumil asub 11 kahekorruselist elamut ja üks kahekorruseline töökeskus, kaks eluhoonet seisavad tühjana. Lisaks elamutele ja töökeskusele asuvad territooriumil sööklahoone, töökoda, neli abihoonet, suur õunaaed, põllumaa ja kasvuhoone. Kümme elamut ja töökeskus remonditi aastatel 2012–2014, mille käigus vahetati hoonetel katused, renoveeriti ventilatsioon, soojustati fassaad, vahetati aknad, osaliselt vahetati majades elektrijuhtmed. Olemas on renoveeritud katlamaja (kasutab hakkpuitu), mida käitab SV Energia.

Asutuses töötab 108 inimest. Hooldekodu annab tööd Kärla, Kihelkonna, Lümanda, Salme ja Kuressaare piirkonna inimestele.

Kärla aleviku Lasteaia, Kase, Ohaka, Töökoja tänava kortermajad kasutavad AS-i Hoolekandeteenused pumbajaamast tulevat vett. Hoolekandeteenuste Sõmera Kodu sulgemisega jääb vee ja kanalisatsioonita umbes 80 peret, see tähendab, et kohalikul omavalitsusel tuleb pärast hooldekodu sulgemist leida uusi lahendusi.

Print Friendly, PDF & Email