Varsti tuleb uutmoodi pakendikogumine (56)

UUS SÜSTEEM MEELDIB: Margo Kubjas ütles, et pakendite kodust äraviimine säästab teda suure kotiga avalikes pakendipunktides jäätmetele kohta otsimas käimisest.
Raul Vinni

Kuressaare ja Kudjape piirkonnas hakatakse 1. oktoobrist katsetama pakendite kodudest kokkukogumist. Vastukaaluks kaob suurem osa avalikest pakendikonteineritest.

Saaremaa vallavalitsus koos pakendiorganisatsioonide TVO ja EPR-ega plaanib katsetada Eestis ainulaadset süsteemi, kus pakendite kogumine toimub vaid tekkekohal. Kui mitmes omavalitsuses on olemas nii avalike punktide kui ka kogumisteenus, siis Saaremaal tahetakse esimene neist kaotada. Sisuliselt on see katsetus ja keskkonnaministeerium on juba teinud jäätmeseadusse sellesuunalise muudatusettepaneku. “Kohtkogumine muutub kohustuslikuks nii majapidamistele kui ka pakendiorganisatsioonidele ja avalikest pakendipunktidest jäetakse alles vaid üksikud,” selgitas Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel.

Testperioodil osutatakse kohtkogumisteenust Kuressaares ja Kudjapel ning see ei ole kohustuslik. Eramajad saavad kasutada pakendikotiteenust ehk siis teenusepakkuja toob kliendile tasuta läbipaistva, umbes 200-liitrise pakendikoti, mille klient täidab pakenditega vastavalt juhisele.”Kokkulepitud päeval pannakse pakendikott oma koduvärava juurde. Pakendikotti ära viies jätab teenusepakkuja sinna uue koti. “Kui pakendid on õigesti kogutud ja kott õigeks ajaks välja pandud, siis klient teenuse eest midagi tasuma ei pea,” selgitas Koppel.

Kortermajadele pakutakse pakendikogumise teenust konteineriga, mida saab rentida või osta. “Tühjendamine toimub tasuta eeldusel, et konteineris on õiged jäätmed,” ütles Koppel. Kui õigesti sorteeritakse, väheneb ka prügikulu.

Tähtis on, et pakend oleks õigesti sorteeritud. “Küll aga küsitakse nn tühisõidutasu siis, kui klient on unustanud pakendikoti või -konteineri välja panna, ning ka siis, kui selles on valed jäätmed,” selgitas ka. See nõue kehtib praegu ka avalike pakendikogumispunktide osas, kuid seda ei täideta. “Valik on samahästi kui anonüümne ja nii satuvadki avalikku pakendikonteinerisse tihtipeale valed jäätmed alates riietest kuni WC-pottideni,” nentis Katrin Koppel.

TVO tegevjuht Kristiina Dreimann ütles, et nemad olid nõus testiga liituma, kuna avalikud konteinerid ei täida eesmärki. “Avalikesse punktidesse tuuakse kõike muud kui puhast pakendijäädet, kastid ajavad üle ja ümbrus on räämas,” rääkis ta. Tema sõnul on tekkekohal kogumine mõistlikum, kuna siis tekib ülevaade jäätmete sisust ja sorteerimise kvaliteedist. Seetõttu oli tingimus, et kohtkogumisel kaotatakse avalikud punktid. Katrin Koppel ütles, et kolmas pakendiorganisatsioon ETO pole kohtkogumisest huvitatud, seega jäävad nende kaheksa pakendipunkti alles. TVO ja EPR-i omad kaovad.

Uue kogumissüsteemi puhul kaob anonüümsus ning sestpeale on pakendid seotud kinnistuga. Koppeli sõnul sõlmitakse lepinguid septembris. Praegu on täpsustamisel veosagedus, kuid kindlasti peab vedu toimuma piisava sagedusega, et kortermajade konteinerid üle ei ajaks. Koppel tõdes ka, et sellise kogumise korral tuleb kogumiskotti tõesti mõnda aega kodus hoida. “Kui kott saab enne äravedu täis, tuleb sellele leida sobiv hoiukoht.”

Saarte Häälega vestelnud Kudjape Mündi tänava elanikud arvasid, et uus süsteem oleks hea. Margo Kubjas märkis, et suuremal perel on vaja tihedamat vedu. Samas oleks see mõistlik, sest praegu on pakenditele koha otsimine avalikes konteinerites vahel tõesti peavalu.


UUS TEENUS

Tänu uuele teenusele saab kodanik ära anda kodu juures kõik oma pakendijäätmed, olenemata materjalist. Kui eramajapidamine kasutab pakendijäätmete üleandmiseks u 200-liitrist pakendikotti, kuid koju on tekkinud ka suured pappkastid, siis ilmselt pole mõttekas neid selle koti sisse panna, vaid need saaks üle anda lahtiselt, kuid kokkupressitult. Küsimusi, mis puudutavad teenuse praktilist poolt, et saaks kõigile osapooltele sobivad tingimused kokku leppida, oodatakse katrin.koppel@saaremaavald.ee.

Print Friendly, PDF & Email