Lasteabitelefon otsib juhtumikonsultanti

KUTSUVAD SAARLAST ENDA SEKKA: Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse telefoni teenuste Hiiumaa juurtega juht Mari-Liis Mänd (paremal) ja juhtumikonsultant Kaja Lind ärgitavad saarlasi kandideerima juhtumikonsultandi ametikohale.
ERAKOGU

Kel soov anda omapoolne panus Eestimaa laste käekäigu parendamisse, sellele pakub juhtumikonsultandina kindlat tööd sotsiaalkindlustusamet.

Tõsi, võttes arvesse tegevusvaldkonna olulisust ja tähtsust, on nõuded töökohale kandideerijale üpriski kõrged, see-eest on aga ka töötasu vägagi soliidne ja korralik.

Kirjeldades ametikohaga kaasnevaid tööülesandeid, ütles sotsiaalkindlustusameti lastekaitse telefoniteenuste juht Mari-Liis Mänd, et juhtumikonsultandi peamine kohustus on vastata lasteabitelefonile saabunud pöördumistele. “Need pöördumised võivad tulla nii telefonikõnede ja veebivestlustena kui ka e-kirjadena,” lisas ta. “Pöördujad võivad olla kas lapsed ise või siis erinevad täiskasvanud – näiteks lapsevanemad, pereliikmed, sugulased, naabrid, sõbrad ja tuttavad ning ka lastega igapäevaselt tegelevad erinevate eluvaldkondade spetsialistid. Ühesõnaga kõik, kel on küsimusi lastega seonduvatel teemadel või kes on märganud raskesse olukorda sattunud või abivajavat last.”

Lasteabi nõuandetelefoni teenus käivitus Eestis juba üheksa aastat tagasi 2009. aasta 1. jaanuaril. Tasuta nõuandetelefoni teenus on lühinumbril 116 111 ööpäevaringselt kättesaadav kogu Eestis. Üks peamisi eesmärke on pakkuda võimalust anda teavet abivajavatest lastest ning samas pakkuda lastele ja lastega seotud küsimustes esmast sotsiaalset nõustamist ning vajadusel ka kriisiabi.

Peamised tegevus­valdkonnad

Tundub, et eestimaalased on lasteabi nõuandetelefoni teenuse hästi vastu võtnud. Seda kinnitab pöördumiste arv, mis näitab, et ööpäevas saabub telefonile umbes kakskümmend kuni kolmkümmend kõnet ja vestlust. Lastele endile meeldivat aga nõu küsida ja abi paluda peamiselt veebivestluse teel. Kõik see kinnitab vaid ühte – lasteabitelefoni juhtumikonsultandil tööloleku ajal tegevust jagub.

Küsimusele, milliste küsimustega peab lasteabitelefoni juhtumikonsultant peamiselt tegelema, vastas Mari-Liis Mänd, et teemade ring on väga lai. “Teema sõltub eelkõige sellest, kes on pöörduja, kas laps ise või mõni täiskasvanu,” tõdes ta.

Senine kogemus on näidanud, et kui pöörduja on alaealine, on üks sagedasemaid teemasid omavahelised suhted. “Näiteks tuntakse muret sassi läinud suhete pärast kas vanemate või siis sõpradega,” rääkis sotsiaalkindlustusameti lastekaitse telefoniteenuste juht. “Või on laps näiteks ootamatult tunnetanud midagi ebasobivat ajal, mil ta on interneti kaudu suhelnud mõne võõra isikuga.”

Täiesti eraldi teema on aga Mari-Liis Männi sõnul laste meeleoluseisundid. “Tihti on lapsed meiega ühendust võtnud, kui nad on kellegagi ootamatult tülli läinud ning seetõttu kannatatakse kurvameelsuse all ning tuntakse end üksiku ja hüljatuna.”

Mis puudutab täiskasvanuid, siis on peamised pöördujad ikkagi lapsevanemad. Nemad tunnevad peamiselt huvi lastekasvatusteemade vastu ehk kuidas mingis konkreetses olukorras toime tulla ja käituda. Teine teemade ring, mis lapsevanemaid väga huvitab, on seotud hooldusõiguste ja nende jagamise valdkonnaga.

“Sageli on meile helistanud ka mõni tähelepanelik inimene, kellele on jäänud mulje, et naaberkorteris elava lapsega pole kõik korras ja et see laps vajab abi,” jätkas Mari-Liis Mänd. “Meie ülesanne sääraste juhtumite korral on edastada saadud info kiiresti kohalikule omavalitsusele. Kui asjaolud nõuavad viivitamatut sekkumist, siis teeme koostööd häirekeskuse ja politseiga.”

Nõudmised kandidaadile

Kui rääkida nõudmistest, mida sotsiaalkindlustusamet lasteabitelefoni juhtumikonsultandi ametikohale kandideerijale esitab, on need üpriski kõrged. Kindlasti kuluvad siin marjaks ära teadmised pedagoogika- ja psühholoogiavallast. “Lisaks eeldame, et kandidaadil on varasem nõustamisalane kogemus ja et ta omab kõrgharidust kas sotsiaal- või kasvatusteaduste valdkonnas,” märkis Mari-Liis Mänd. “Kuna aga lasteabitelefonil töötaja ülesanded sarnanevad teatud olukordades kohustustega, mida peab täitma lastekaitsetöötaja, siis oleks väga vajalik ka lastekaitsetöö varasem tundmine.”

Täpsemalt saab nõudmiste kohta, mida lasteabitelefoni juhtumikorraldaja ametikohale kandideerijale esitatakse, lugeda töötukassa kodulehelt ja veebilehe cv.ee tööpakkumiste rubriigist. Samas on ära toodud ka pakutav töötasu – see on 1250 eurot kuus, mis vähemalt Saare maakonna tingimustes on vägagi arvestatav ja soliidne sissetulek.

“Kuna lasteabitelefoni teenus on kättesaadav ööpäevaringselt, toimub töö graafiku alusel. See tähendab, et peab valmis olema nii päevasteks kui ka öisteks valveteks ja töötamiseks nii nädalavahetustel kui ka riigipühadel,” selgitas Mari-Liis Mänd. “Plussiks on ehk see, et valveid on võimalik teha kodus, kuid samas peab töötaja alati olema valmis, et regulaarselt käia lastekaitse osakonna kontorites.”

Praegu on sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna palgal viis juhtumikonsultanti. Mari-Liis Männi sõnul on nende meeskond küll väike, kuid koosneb inimestest, kes on sõbralikud ja vajadusel üksteist väga toetavad.

Lasteabitelefoni juhtumikonsultandi ametikohale kandideerimiseks võib avaldusi esitada 15. augustini.

Print Friendly, PDF & Email