Avalikke prügikonteinereid kasutatakse kurjasti (34)

Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles Saarte Häälele, et avalikuks kasutamiseks ja sealhulgas ka turistidele mõeldud konteinereid kasutatakse kurjasti ning ka suvilaomanik peaks jäätmed üle andma jäätmevedajale.

Saarte Hääl esitas päringu vallavalitsusele, kuna lehetoimetuse poole pöörduti murega, et Saaremaa külalistel ja ka suvesaarlastel ei ole võimalik kuhugi prügi panna.

“Suvilaomanikud peaksid kasutama prügiveoteenust ja selle eest ise tasuma. Avalikud turistikonteinerid ei ole mõeldud suvilates tekkiva prügi kogumiseks,” märkis Koppel. Tema sõnul peaksid korraldatud jäätmeveoga liituma nii aastaringselt kasutuses olevad majapidamised kui ka suvilad. “Kuid viies endises vallas pole korraldatud jäätmeveo hanget läbi viidud, seetõttu ei ole meil neis piirkondades praktiliselt võimalik kontrollida, mida majapidamistes tekkivate jäätmetega tehakse,” nentis ta.

Alati on ka võimalik viia prügi jäätmejaama ise ära.

Print Friendly, PDF & Email