MUHU UUDISSED: Nädali lõppus soab ennassid koolita

Ei lõppe sii suare pial ää änam pala ilm ja pidurall. Juu siis sügiseni viel ikka aega oo. Mudud selle palavaga lähäb juba silm pias vesiseks. Voata sa loomi karjaarus või kodu suuretuhli aida. Igas pool oo kõik nii vaevas ja veenälgas, et just nutumaik tuleb suhu. Inimene ise oskab kisa tõsta ja juba oogid asi nii ulluks läin, et vald masu tassib mõnele inimesele joomavett kojo, aga lehm ja lammas ep oska ju elista ja ädalda. Ja kui nende aled lõugamist keegid ep kuule, siis oo kuri karjas varsi. Ja tuhlis muudkut kuivab ja kuivab ja nõnna jäeb saak ikka kole kesiseks koa. Siikohtas olgu tänatud Linnusse Laasu Ivo, kis pühabe õhta just nii kaua Hellamoal laulis, kut vihma lahti sai! Vat sie olli küll Suure Loterii võit!

Aga inimene katsub üle olla ja rõemsamad nägu tiha. Mis sie soigumine aitakskid. Kui ikka taevatuaet oma mielt ep muuda, siis inimesel seda jõudu põle, et tetta teenepidi mõtlema panna. Ja et sest kenast sojast ilmast viimast võtta, siis tuleb ikka midad nõukest välja mõtelda, et kottu ääpõlen muru pialt kuskile kaugemale soaks. Siis põle ing nii aige mitte.

Nädali lõppus soab näituseks üle Muhu suare ühna igaspuol rinki reeneta. Sest lauba ja pühabe pietse Muhus Eesti saarte pärimuspäävasid. Uudistamist ja õppemist oo nii Liiva linnas kut Koguva muuseumis. Omad uksed oo laupa luban uudistajatele lahti oida Muhumuster ja Pireti Pätikamber Liiva lasteaa majas ja savikoda Raunmäe maja õue pial. Koolimajas õpetab näputüö tegemist käsitüöselts Oad ja Eed ja pasturaadi juures roosiaidas soab ennassid koolita paekivimüüritise ladumise kohja pialt ja ükisti soab nõnna müödaminnes siis nie kivipinkide põhjad koa müüriks lapitud. Liiva kaubahoovis oo käsitüöseltsi ruumide sihes näitus koa ülal, “Muhu naine oo kut lill”, ja muuseumis oo peremärkide tegemise ja villatüö õppemise tuad.

Laupa õhta oo Hellamoal mudud pissike kontsert koa. Kellu seitsmest ja pärast Audru Jõelaevanduse Punt mängab tansimuusikad koa. Teese omingu soab rahupärast kaudu kenasid aidu kuipida: Lõetsa Jüri-Jaanil, Levalõpme Uisul ja Viiraküla Saarikul.

Ja pühabe oo Liival viel üks isevärki pidu, iseäranis nuordele ja lastele. Nuordekeskuses pietse ää esimene Muhu nuordevestivaal “Minu hääl loeb!”. Nõnna kut pärimuspäävadel vanamatele inimestele, nõnna oo nuordevestivaalil koa igatsorti õpitubasid. Pääva kellu kahest kuieni. Ja kuiest akkab sur kange võrkpallilahing pihta. Ühtes puol oo vallavõim ja nende vastalisteks Muhu nuored. Suame nähe, kis siis sedakorda kangem oo. Ja kahessast oo kontsert. Arop laalab. Nuorematele inimestele piaks sie nimi ühna palju ütlema. Vähämaste “Kiki-miki” kukkuvad kõik karjuma, kui sa korra paljast nimetad. Nie kis pääva viisisid õpitubades köia, suavad kontserti tuimuidu kuulata. Teeste kääst küsitse kümme eururupla.

Ja lõpetuseks nõuke tiadaandmine koa, et riede ja laupa maksvad Piiri taasasutuskeskuses kõik nie riided, mis oo puude piale lapitud, paljast ühe euru iga puutäis. Et kui kellelgid oo kodu riidepuudus palavaga käe – neh, kui ikka kaost vet ep tule, siis oo pesemine kole tüiti – suab sialt omale täiendust ja neh norima võib minna igaüks. Mine sa tia, mis püose jäeb…

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email