Väikelaevaehitus on eriliselt rikas valdkond

Anni Hartikainen

“Iga valdkonna arengule ja sünergiale on ütlemata kasulik, kui aeg-ajalt saadakse kirjus seltskonnas kokku. See aitab sättida erinevate huvide suunda, toob uusi vaateid ja lahendusi igivanadele väljakutsetele ­ja inspireerib ka tulevikule mõtlema,” kirjutab meremajandus­keskuse juhataja Anni Hartikainen.

Eesti väikelaevaehituses on selleks kokkusaamiseks meretööstuse liidu igasuvine visiooniseminar “Tösised jutud messis”, mis 10. augustil toimub juba kümnendat korda.

Väikelaevaehitus on eriliselt rikas valdkond, sest seondub laia temaatikaga – meretööstus on eripalgeline, hõlmates ettevõtteid alates masina- ja elektroonikatööstusest kuni tekstiili ja IKT-rakendusteni. Samuti on meretööstusele olulised sadamad, haridus, meresõiduohutus ja mereturism. Omaette teema on seadusandlus.

Poolnaljatamisi saab öelda, et isegi lambakasvatuse tähtsust mereturismi ja kohaliku väikelaevade koduturu arengus on raske alahinnata – kuidas sa läbi tallamata pilliroo ja närimata rohu paadiga merele saad, kui lammast pole.

Kivi otsa pole sõidetud

Lambakasvatuse teemal väikelaevaehituse visiooniseminare veel korraldatud pole, küll aga on kümne aasta jooksul puudutatud kuumi teemasid, nagu sadamad, meresõiduohutus, haridus, ekspordivõimekus, laevaehitusega seonduv teadus ja innovatsioon.

Teemavalikuga ei ole seni kivi otsa sõidetud – 2008. aastal toimunud esimesele seminarile, mis käsitles väikelaevaehituse haridust, järgneski väikelaevaehituse tasemeõppe avamine toonases Kuressaare kolledžis 2009. aasta sügisel. 2009 toimunud sadamate arenguvõimaluste teemalisele seminarile (mis oli ülimalt rahvarohke) järgnes Eesti mereturismisadamate mü­hisev areng. 2010 rääkisime väikelaevaehituse trendidest – praegu toonaseid protokolle lugedes osutusid ennustused tõeks. 2011 seminari teema oli koduturg – töögrupid arendasid eestlasele sobiva paadi põhikontseptsiooni, mis kippus välja kukkuma autonoomse laeva moodi. Täna arendavad MEC Insenerilahendused, Composite Plus OÜ ja TTÜ väikelaevaehituse kompetentsikeskus koostöös autonoomset veesõidukit.

Tänavune seminar kannab alapealkirja “Loodetuul on taeva luud”. Räägime regiooni meretööstuse väljakutsetest ja tulevikust. Loodetuuled on viinud laevatehased Läänemere põhjakaldalt kagu suunas. Järgmise kümnendi visioonidest paneme kokku ajakapsli, mis 2028. aasta seminaril avada. Tuleviku ennustamise tänamatu töö juhatavad sisse majandusanalüütik Mihkel Nestor, strateegiakonsultant Jüri Sakkeus, laevaehituse professor Mihkel Kõrgesaar ja taastuvenergeetika ekspert Nikon Vidjajev Lainergyst.

Eesti väljakutsena väärib märkimist tööjõud. Esiteks on meretööstuses täna niisugusel määral täitmata töökohti, et värbamine ja järelkasv on igas ettevõttes tähelepanu all. Teiseks saame rahvusvaheliselt konkureerida just nutikate ja tehnoloogiliselt keerukate toodetega, mille valmistamine nõuab loovat insenerimõtet ja väga kompetentset tööjõudu.

Väldime tühja jutu ajamist

Seminaripäeva hommikul on GOSPA hotellis väljapanek, mis tutvustab TTÜ ja Eesti ettevõtete koostööd uuenduslike ja autonoomsete mereseadmete loomisel. Väljapanekus on Lainergy laineenergial töötav elektrigeneraator, TTÜ biorobootika keskuse allveesensor, mis on tõenäoliselt huvipakkuv sadamatele, ja autonoomse laeva mudel.

Visiooniseminari formaat väldib taotluslikult tühja juttu ja soosib arutelu. “Tösised jutud messis” ei ole kunagi olnud pikkade pidulike kõnede pidamiseks. Oleme teadlikult hoidnud visiooniseminari õhustiku suviselt sõbraliku, aga eesmärgistatud, et oleks tulemus ja panus tulevikku. Seminar hõlmab ka töötuba, mille ülesandepüstitus tuleneb seminari alateemast. Töö tulemusi esitletakse vabas õhus, suitsulesta ja hea seltskonna abil, mis soosib isiklike kontaktide teket nii Eesti-siseselt kui ka võõramaiste esinejate ja külalistega. Olen kindel, et jätkame.

Eesti meretööstuse liidu 10. visiooniseminar “Tösised jutud messis” algab 10. augustil kell 10 Kuressaares GOSPA hotelli Gotlandi saalis. Registreerumine ja päevakava www.marineindustry.ee/ee.

Print Friendly, PDF & Email