Amet kutsub üles kuivale jäänud kaladest ja vähkidest teatama

Keskkonnaamet palub inimestel teada anda kuivanud veekogudest ning hukkunud kaladest ja vähkidest.

Keskkonnaamet märgib, et pikalt kestev põud ning kõrged veetemperatuurid on pannud vee-elustiku kohati väga raskesse olukorda ning põua tõttu on osa vee-elustiku hukkumine paratamatu. Üldjuhul ei jää kuivalejäänud kalad ka inimese sekkumisel ellu, küll aga on võimalik päästa jõevähke. Seetõttu palub keskkonna­amet teada anda, kui inimesed juhtuvad märkama kuivaks jäänud veekogusid ning hukkunud kalu ja vähke.

Seni on teada kalade massilisest hukkumisest vaid Peipsis, kus lisaks ilmadele on seda soodustanud ka kutseline kalapüük mõrdadega. Praeguste ilmade jätkumisel võib aga sarnaseid teateid tulla peagi ka mujalt. Kui hukkumine ei ole olnud massiline, siis söövad linnud ja kiskjad kuivavates veekogudes veesilmadesse lõksu jäänud kalad ära. Seetõttu ei jäägi neid pärast veekogu lõplikku kuivamist kuigivõrd palju silmaga näha.

Print Friendly, PDF & Email