Maaomanikud keelduvad kooskõlastamast RMK kavatsust asuda taastama Saikla sood (6)

Vaatamata sellele, et kohalikud põllumehed ei andnud keskkonnaministeeriumi soovile taastada Saiklas mahajäetud turbatootmisalal looduslik soo kooskõlastust, käib tööde projekteerimine edasi, et plaanid ellu viia.

Maaomanike esindaja Kristjan Moora ütles, et ametkonnad on lähteülesande koostamisel toimetanud väga rumalasti.

“RMK tahab seal veetaset paisutama hakata ja väidab, et eraomaniku maale vesi ei tõuse,” rääkis ta. “Ümbruskonnas olevate maade omanikud arvavad siiski, et ka nemad saavad sellest mõjutatud. Meie üritasime selgitada, et ei saa ühe ametkonna ühele kinnistule teha planeeringut, kus ühed kuivendavad ja teised paisutavad.”

Moora sõnul võiks planeeringualale teha loogilised piirid, mis tähendab seda, et raba ümbritsev kuivenduskraav olekski selleks piiriks. “Ega eraomanik ei ole mõistliku projekti vastu,” märkis ta.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) looduskaitse­spetsialist Ants Animägi ütles, et vaatamata kohalike maaomanike vastuseisule on projekt jätkuvalt töös, projekteerija täiendab oma tegevusi ja plaane.

“Meie päästame rikutud rabaosa, aga kohalikud hakkasid nõudma tohutut projekti kogu ümbruskonna põllumajanduse päästmiseks ja kraavide puhastamiseks, ehkki see ei ole üldse meie projekti teema,” rääkis Animägi. “Kukuti välja pressima ja räägiti, et nii väike projekt on mõttetu ja mõelge ikka meie põldudele ka. Soovitati teha ikka suurem projekt ja raha juurde panna, et ka nende maad korda saaks. Euroopa Liit rahastab ikkagi ainult rikutud rabade taastamist.”

Saikla jääksoos plaanitakse korrastamistöid Marjasoo järve ümbruses 238,2 hektaril, millest 131,7 ha on endised freesväljad ja 106,5 ha tükkturbaala. Korrastatakse just need alad, mis on erinevatel põhjustel jäänud n-ö peremeheta, sest seal kunagi turvast kaevandanud ettevõtteid enam ei eksisteeri.

Animägi ütles, et seadusest tuleneb kohustus, et see, kes on turba pressala tekitanud, peab selle pärast ka likvideerima ja korrastama, aga paraku pole enam neid ettevõtteid. Kuna maa kuulub Riigimetsa Majandamise Keskusele, siis peab viimane ka tööd ära tegema.

Print Friendly, PDF & Email