Kuressaare Veevärk alustab ulatuslike torutöödega (5)

ESIMENE LÕIK: Kuressaare Veevärgi juhatuse liikmed (vasakult) Aivar Sõrm ja Ain Saaremäel näitavad trassikaevu Kauba tänaval, kus septembris tööd ilmselt lahti lähevad.
MAANUS MASING

Kuressaare Veevärk vahetab tulevaks suveks Kuressaares välja ligi 10 kilomeetrit torustikke, millega kaasneb ka teenuse 12–13-protsendiline kallinemine.

Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm ütles, et algselt kavandati rekonstrueerida isegi 20 km jagu torustikke, kuid kesklinna projektiga seonduv esimene väiksem hange näitas, et ehitushind kujuneb oluliselt kallimaks. Seetõttu vähendati järgneva hanke mahtu. 9,4 km torustike asendamisele tegid parima pakkumise 2,1 miljonit eurot mandrifirma Terrat ja saarlaste SV Torutööd, kellega on sõlmitud ka ehitusleping.

Lisaks on käimas ca 0,7 km torustike väljavahetus seoses kesklinna ümberehitusega ja Mündi tänava torustike väljavahetus koos sajuveelahendustega. Ühtekokku saab linn 10 km uusi torustikke, mis läheb maksma 2,4 miljonit eurot. Kuna projektiraha veevärgile enam ei eraldata, tuli tööde finantseerimiseks laenu võtta. See omakorda tähendab, et klientidel tuleb järgmise aasta alguses arvestada umbes 12–13% suuruse hinnatõusuga.

Tööd puudutavad ühtteist erinevat piirkonda ja umbes kolmekümmet tänavat. Pooled torustikutööd tehakse väikese liikluskoormusega tänavatel, kuid teine pool linnaliikluse tuiksoontel. Kõige suuremaid ebamugavusi tekitavad kindlasti tööd Torni tänaval, kus torud vahetatakse Tallinna tänava ristmikust kuni Sepa tänava ristmikuni, samuti Pikal ja Pargi tänaval
Sõrme sõnul võib tekkida põhjendatud küsimus, miks neid töid just nüüd peab tegema, kus kesklinna ümberehitusega seoses liiklusolud niigi on raskendatud. “Me ei tohi asju lasta hetkeni, kui peame torustikke hakkama vahetama avariiseisundis. Viimane tähendaks hulga elanike jätmist päris pikaks ajaks normaalse veevarustuseta ja mittetöötava kempsuga,” nentis ta ja lisas, et kõnealused tööd tulnuks teha juba mitmed aastad varem, kuid on rahapuudusel järjest edasi lükkunud.

“Antud olukorras saame püüda probleeme paindliku ajakava ja töökorraldusega hajutada ja pehmendada. Projekti alustamise lükkasime nagunii kvartali võrra edasi, arvestades keskväljakul toimuvat,” sõnas Sõrm.

Lisaks on ehitaja võtnud eesmärgiks kasutada torustike asendusel võimalikult palju nn kinnist meetodit, millega kaoks ära kraavide kaevamine ja hilisem katendite taastamise protsess. “Kuidas ja mis määral see õnneks läheb, näitab aeg. Nagu ka seda, kuidas õnnestub tegelikult lahendada talutav liikluskorraldus Kuressaares tööde teostusperioodil,” lisas Sõrm.

Tööde täpsem ajagraafik selgub ilmselt selle kuu lõpuks pärast veefirma täiendavaid konsultatsioone kesklinna peatöövõtja Merkoga, Kuressaare Soojuse ja Saaremaa vallavalitsusega.


250 km torustikke

Kuressaares on ligi 100 km tänavaid, mille all ja ääres paikneb ca 250 km veevärgile kuuluvaid vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikke. Pool torustikest on suhteliselt uued ja teine pool keskeas või vanad. Kõige kriitilisemas seisus on umbes 50 kilomeetri jagu trasse, millest mõne aasta eest uuendati kümme ja nüüd vahetatakse välja veel kümme.

Vähemasti veel paar aastakümmet tuleb torustike asendamisel linnas hoida tempot keskmiselt 6 kilomeetrit aastas. Samas pole selge, kas plastiktorude kasutuselevõtt pikendab tulevikus ka süsteemide eluiga ja asendustempo kunagi aeglustub.

Print Friendly, PDF & Email